Milliarder av kroner brukes årlig på å bygge hus, jernbane, broer og tuneller i Norge. Når noen jukser, blir det vanskeligere for andre å drive skikkelig. Konkurransen blir skjev, og Konkurransetilsynet går nå nye veier for å få flere varsler om ulovlig samarbeid og korrupsjon.

Sammen med NHO og byggebransjen har Konkurransetilsynet nå dratt i gang en storstilt informasjonskampanje mot bygg— og anleggsbransjen i Norge.

De oppfordrer selskapene med rene ord om å varsle dersom de ser kriminalitet — enten hos seg selv eller hos andre.

Ordningen med lempning har eksistert i flere år allerede, men effekten har ikke vært god nok.

— Det dreier seg faktisk om simpelt tyveri når noen driver med ulovlig samarbeid eller korrupsjon, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Men det er ikke lenger slik at «slandrehank skal selv ha bank». Fra 2005 har tilsynet nemlig hatt mulighet til å frita de som varsler og samarbeider fra straff og anmeldelse. Tilsynet vil nå bruke NHOs informasjonsapparat for å nå ut til flest mulig av selskapene i bygg- og anleggsbransjen.

Veidekke slapp straff

Den nyeste og kanskje mest kjente lempningssaken er da Veidekke og slapp unna et overtredelsesgebyr på 270 millioner kroner i 2011. Årsaken er at Veidekke varslet Konkurransetilsynet om at et selskap de selv eide, og erkekonkurrenten NCC hadde et samarbeid om fordeling av asfaltkontrakter i Midt-Norge. NCC måtte ut med 165 millioner kroner.

Årsaken til kampanjen er at reglene om at man kan slippe unna straff er lite kjent. Ifølge Meyer er bare halvparten av norske advokater klar over denne regelen som tilsynet kan bruke.

Partene har ingen oversikt over utbredelsen av samarbeid og korrupsjon, men mener det er så mye av det at flere kan varsle. De påpeker også at når mange er klar over lempningsreglene, vil risikoen for å delta i ulovlig samarbeid øke betydelig. Det er nemlig den som varsler først, som får full utnyttelse av reglene. Den som kommer som nummer to, får bare delvis strafferabatt.

Administrerende direktør Jon Sandnes i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er tydelig på at en entreprenør fort kan miste oversikten over prosjektet,fordi det etter hvert blir mange underleverandører. Da er det lett å gjøre feil.

— Vi ønsker å hjelpe de bedriftene som ønsker å være på riktig side av loven, sier Sandnes.

Kritikk av lempning

Men alle medaljer har en bakside. Kritikere av lempningsreglene påpeker at 100 prosent strafferabatt kan være for mye rabatt for en aktør som selv har vært involvert i et ulovlig samarbeid.

Kritikken er konkurransedirektør Meyer godt kjent med.

—  Det har vært debatt om at aktører slipper helt unna straff. Men det koster å stå frem for en aktør som er involvert selv. Det hviler en omdømmerisiko over det å gå inn i lempning. Man kan dessuten komme i erstatningsansvar, sier Meyer, som legger til at det viktigste for dem som tilsyn er å bryte karteller.

Karteller ødelegger konkurransen.