— Utsiktene er temmelig nedslående, selv om det er vanskeligfor noen hver å vite hvilken vei vinden blåser, sa styreleder Dennis M. Nally irevisjons- og rådgivningsgiganten PricewaterhouseCoopers (PWC) da tallene blekunngjort i Davos tirsdag kveld.

— Konsernsjefene virker å være skuffet over den økonomiskeutviklingen, sier Nally.

PWC har i en årrekke gjennomført den storeundersøkelsen blant konsernsjefer og bedriftsledere i en årrekke og fremleggerrapportene under opptakten til stormønstringen World Economic Forum.

Kraftig nedring

48 prosent av de 1258 lederne som er intervjuet iPWC-målingen, tror på økonomisk nedgang. Tallene er dramatisk endret sidentilsvarende måling i fjor. Optimismen som var i ferd med å komme tilbake inæringslivet etter rystelsene i 2008-2009, ser ut til å være i retur igjen,mener PWCs analytikere.

- Utsiktene er temmelig nedslående, sier styreleder Dennis M. Nally i revisjons- og rådgivningsgiganten PricewaterhouseCoopers (PWC) .
AP Photo/Michel Euler

Bare 15 prosent tror på et økonomisk oppsving iverdensøkonomien.Optimismen i toppsjiktet i internasjonalt næringsliv erstørre på egne vegne enn på verdensøkonomiens vegne: 40 prosent tror at deresbedrift kan oppleve vekst i sin omsetning i de nærmeste 12 måneder.

— Er dette blind optimisme? Vi tror ikke det. Snarere viserslike tall at CEO’s (Chief Executive Officer, red.anm.) er blitt vant til å styrei meget usikre økonomiske tider. Ustabiliteten er blitt en slags status quo,slik mange ser det, sier Nally.

Bare et lite mindretall blant næringslivslederne tror atforretningsklimaet noensinne vil vende tilbake til klimaet før finanskriseninntraff i 2008-2009, tilføyde PWCs styreleder.

Verstingen Europa

Pessimistene er klart på offensiven i Vest-Europa, dergjeldskrisen gjør utsiktene for både euroen og den økonomiske veksten høystusikre. Bare en fjerdedel av konsernsjefene i Vest-Europa uttrykker tro på atderes egen omsetning vil vokse i de nærmeste 12 måneder. For et år siden varandelen på 40 prosent. Forventningene om en resesjon i eurosonen utover i 2012er en sterk faktor for europeiske bedriftsledere.

I tillegg er troen på egen fortreffelighet klart svekket iverdens to fremste vekstøkonomier, Kina og India. I Kina er troen på økonomiskvekst svekket med hele 21 prosent blant landets bedriftsledere, fra 72 til 51prosent. Nedgangen er enda større i India, fra 88 til 55 prosent.— Slike tall viser at ulike regioner vi verdensøkonomien ikkekobles fra hverandre, snarere tvert imot. Inntrykket av usikkerhet i blantannet Europa smitter over på klimaet i resten av verden, mener Nally.

Ansetter flere

Intervjuene i PWC-rapporten ble foretatt i løpet av fjerdekvartal i fjor. Siden nyttår har aksjekurser steget og forventningene omroligere forhold i finansmarkedene har bidratt til en mer optimistisk stemningi mange leire. PWCs Nally fastholder likevel at rapporten har så klare resultaterat helhetsinntrykket fortsatt er preget av økende pessimisme.

Det finnes likevel lyspunkter. Over halvparten avbedriftslederne forteller at arbeidsstokken økte i løpet av de siste 12månedene. Like mange sier at de vil ansette nye medarbeidere i de nærmeste 12månedene.