Lovavdelingen bedt om å vurdere Sanners handlingsrom

Justisdepartementets lovavdeling har fått i oppdrag å gjøre en juridisk vurdering av finansministerens handlingsrom i Tangen-saken.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt Justisdepartementets lovavdeling om en vurdering av hvilket handlingsrom han har overfor Norges Bank.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det sentrale spørsmålet er finansminister Jan Tore Sanners (H) eventuelle instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank.

– Det er riktig at vi forhører oss med lovavdelingen for også å få deres vurdering om instruksadgang. Vi ser at det kan være ulike syn, og vi ønsker derfor å få deres vurdering, sier Sanner til NTB.

Justisdepartementet bekrefter at lovavdelingen har mottatt forespørselen.

Vurderingen er ventet å foreligge allerede torsdag ettermiddag.

Omstridt

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen. Konklusjonen lå tett opptil departementets egen vurdering av saken.

Flere jussprofessorer mener imidlertid Sanner har mulighet til å gripe inn i ansettelsen, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er åpenbart at finansminister Jan Tore Sanner kan overstyre ansettelsen av Tangen, sier professor Benedikte Moltumyr Høgberg til avisen.

Hun får støtte fra jussprofessorene Hans Petter Graver og Ola Mestad ved Universitetet i Oslo.

En vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet vil imidlertid veie tungt.

Frist til fredag

Det er Norges Banks hovedstyre og sentralbanksjef Øystein Olsen som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

En samlet opposisjon mener Sanner må gripe inn i Tangen-saken, men partiene har vært uenige om hvor avgjørende den eksterne juridiske betenkningen fra Arntzen de Besche er.

Fremskrittspartiet har vært opptatt av å avklare handlingsrommet til finansministeren, mens SV derimot mener at det ikke er grunn til å legge stor vekt på betenkningen og viser til motstemmer fra det juridiske miljøet. Arbeiderpartiet mener heller ikke vurderingen bør veie tungt.

Intens sluttspurt

Finanskomiteen på Stortinget behandler nå kontrollorganets kritiske rapport. Komiteen møtes på nytt torsdag klokken 12 og har da ett døgn på seg til å komme fram til en innstilling i saken.

Etter det NTB forstår, vil ikke finanskomiteen kunne konkludere i saken før vurderingen fra lovavdelingen foreligger.

I tur og orden har de ulike partiene de siste dagene flagget sine synspunkter i saken, men Høyre har holdt igjen.

Et sentralt moment i diskusjonen om innstillingen er hvor langt Stortinget kan gå i sin kritikk, uten at det blir lovstridig og en direkte innblanding i sentralbankens arbeid. Frp har bedt Sanner «gå i dialog med hovedstyret for å prøve å finne en løsning» i saken.

Tangen skal etter planen tiltre som oljefondets nye sjef 1. september.

Publisert: