Flere hundre mister jobben i Aker BP

Som det første av de store oljeselskapene har Aker BP startet på nedbemanningssprossene som følge av dystre fremtidsutsikter.

Aker BP er blant annet operatør på Valhall-feltet i Nordsjøen.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi har avsluttet avtale med 250 av konsulentene våre, det er ytterligere 350 konsulenter igjen. Det vil bli videre reduksjon i antall konsulenter, men vi vil alltid trenge noen konsulenter som har spesiell kompetanse eller for å ha en viss fleksibilitet. Den betydelige reduksjonen i aktivitetsnivå medfører at det trolig også blir reduksjon i fast ansatte, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Aker BP til Aftenbladet.

Før påske skrev Aftenbladet at Aker BP på grunn av betydelig redusert aktivitet skal nedbemanne, men at de nærmere detaljene om hvor mange skulle bedriften klargjøre etter påske. Det er denne prosessen som nå er i gang.

Ole-Johan Faret er pressetalsmann i Aker Bp.

Kartlegger behovet

Foreløpig har ikke Aker BP offentliggjort noe tall, men det er nå på det rene at flere hundre stillinger skal bort.

Før denne prosessen startet i Aker BP, var selskapet rundt 1700 fast ansatte og hadde rundt 600 innleide konsulenter.

Når det gjelder antall, forklarer Ole-Johan Faret at det nå arbeides med å få en god forståelse for organisasjonens behov basert på det aktivitetsnivået det planlegges for i tiden fremover. Behovet vil være bestemmende for størrelsen på nye Aker BP.

– Prosessen rundt organisasjonsendringer er igangsatt i tett samarbeid med de tillitsvalgte. Det synes klart at det blir reduksjon både i antall kontraktører og fast ansatte, omfanget og prosess vil bli avklart etter drøftelser med de tillitsvalgte, understreker Faret.

Vi syns ikke noe om at kontraktører skal ha selskapskritiske oppgaver (Magne Arne Birkedal).
Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP står overfor store utfordringer i tiden som kommer.

– Innleide før fast ansatte

Fra Safe-klubben i Aker BP kommer det klare signaler om at innleide og kontraktører skal avvikles før fast ansatte. Magne Arne Birkedal leder i Safe-klubben i Aker BP, påpeker at både selskapet og de ansatte er innforstått med at denne alvorlige situasjonen skulle de gjerne vært foruten. Når det nå er igangsatt nedbemanninger, er klubben opptatt av at det skjer på en ryddig måte hvor de ansatte behandles på en god måte. 

– Klubbene er i dialog med bedriften, og vi opplever at vi blir hørt av bedriften. Som klubb mener Safe i Aker BP at selskapet bør besette stillinger som er nødvendige for å drive sikkert med egne ansatte og ikke innleide, vi syns ikke noe om at kontraktører skal ha selskapskritiske oppgaver.

Birkedal sier at kravet for Safe-klubben er at bedriftsansiennitet skal være hovedkriteriet, og det styrende prinsipp.

Når det gjelder reduksjon av egne ansatte, tror han bedriften kommer et stykke på vei med de tradisjonelle løsningene med frivillige pakker og tidligpensjon.

– Vi er spesielt opptatt av at bedriften gjennomfører risikoanalyser før en eventuell nedbemanning av egne ansatte skjer, slik at Aker BP bedre kan ivareta en sikker drift og forsvarlig vedlikehold av sine installasjoner fremover. Da Aker BP overtok lisensene, så påtok de seg også ansvaret for en sikker drift og vedlikeholde feltene offshore gjennom hele levetiden, sier Birkedal.

– Vår rolle som fagforening fremover vil være en på-se-rolle hvor vi ser at de etablerte regelverkene og dommer følges, og at nedbemanningen foregår på en ryddig og god måte når det først skal skje, sier Birkedal.

Les også

Børskommentar: Oljelobbyens skatteforslag kan holde Aker BPs utbyttekran åpen

Hod-utbygging på vent

I mars skulle egentlig Hod-prosjektet helt sør i Nordsjøen blitt besluttet av Aker BP. Som følge av coronakrisen og den fallende oljeprisen, ble utbyggingen satt på vent. Hele prosjektet opplyser Aker BP vil gi rundt 3000 årsverk totalt, hovedsakelig for leverandørindustrien. Dersom det skjer endringer i skatteregimet for petroleumsnæringen, sier Aker BP at Hod-prosjektet er ett av dem som kan bli realisert, noe som også vil bety at selskapet vil trenge noen flere ansatte.

– For Aker BP er det viktig å gjennomføre tiltak som sikrer tilstrekkelig robusthet til å tåle kanskje svært lav oljepris over tid. Som omtalt før påske tar vi derfor ned aktivitetsnivået og setter prosjekter og borevirksomhet på hold for å tilpasse oss en ny situasjon. Samtidig opprettholder vi aktiviteter og har bemanning offshore og på land som er nødvendige for å opprettholde en sikker og stabil produksjon.

– Vårt produksjonsmål på mellom 205 000 og 220 000 fat olje per dag i 2020 står ved lag. Sikkerhet forblir vår viktigste prioritet også i en periode med justeringer i aktivitetsnivået og i organisasjonen, sier Faret.

Publisert