Venstre vil utsette lakseskatten til 2024

Venstre kaller regjeringens behandling av havbruksnæringen arrogant.

SKATT: Venstre vil ha en reell høringsprosess før lakseskatten innføres.
Publisert: Publisert:

Venstre legger frem sitt alternative budsjett over helgen, men kommer nå med en 5-punktsplan om lakseskatten.

– Regjeringens arrogante måte å behandle havbruksnæringen på, er alvorlig for Kyst-Norge. Venstre er villige til å være med å finne en bred løsning for havbruksskatt som kan berge verdiskaping og bosetting langs kysten ut av kaoset regjeringen har skapt, men med klare krav til regjeringen, skriver Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo i en pressemelding.

Venstres fem punkter er følgende:

  • Forslaget om å beregne grunnrenteskatt ut fra spotpris (normpris), legges dødt. Skatt må beregnes ut fra reell salgspris.
  • Innføring av grunnrenteskatt-beregning utsettes fra 2023 til 2024. Da blir det en reell høringsprosess før skatten innføres, ikke bare en skinnprosess.
  • Høyere produksjonsavgift i 2023 innføres som foreslått av regjeringen.
  • Skattetrykket på de små, familieeide oppdrettsselskapene må reduseres for å unngå «salg av Kyst-Norge». Venstre sier nei til regjeringens forslag om kraftig skjerpet verdifastsetting på beregning av formuesskatt og skjerpet utbytteskatt.
  • Et nytt skatteregime fra 2024 må ta mer hensyn til natur, klima og dyrevelferd.

– Venstre er innstilt på å være med på et bredt politisk forlik våren 2023 om fremtidig lakseskatt, inkludert innføring av grunnrente sett i sammenheng med allerede innført produksjonsavgift. Men da må regjeringen forstå alvoret for Kyst-Norge i situasjonen vi nå er oppe i, ikke bare føyse deg vekk og latterliggjøre enkeltpersoner i næringen, skriver Alfred Bjørlo i pressemeldingen.

Tallslipp fra laksegigantene: Milliardutbytte og skatt i fokus

I september la regjeringen frem forslag om å innføre grunnrenteskatt på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, med et virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.

Sammen med skattegrep mot kraftbransjen beregner regjeringen at de nye skattegrepene vil gi 33 milliarder årlige inntekter til statskassen.

Forslaget førte til kraftige reaksjoner fra oppdrettsnæringen. Sjømat Norge mente blant annet at regjeringen med dette «skrur av lyset langs kysten».

Laksemilliardær Helge Møgster i Austevoll Seafood kalte skatten et forsøk på å «å rane kysten», og Lerøy Seafood beskrev forslaget som «næringsfiendtlig».

Rettelse

I en tidligere versjon av denne saken sto det at regjeringen beregner at grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen vil gi 33 milliarder årlige inntekter. Det stemmer ikke. 33 milliarder inkluderer hele skattepakken, og dermed også skattegrep rettet mot kraftbransjen. Det ble rettet 11. november, klokken 07.45.

Publisert: