Partene i lærerstreiken møtes igjen søndag – jobber hardt for løsning

RIKSMEKLEREN (VG) Partene i lærerstreiken gir seg for dagen – og møtes igjen søndag klokken 12. Riksmekleren roser partene for å jobbe konstruktivt for en løsning.

FERDIGE FOR DAGEN: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og Tor Arne Gangsø i KS etter møtet mellom partene i lærerstreiken lørdag ettermiddag.
Publisert: Publisert:

Lørdag morgen møttes partene hos Riksmekleren. Lærerorganisasjonene forlot møtet hos Riksmekleren etter halvannen time, før de var samlet igjen ved 13.30-tiden.

Drøye tre timer senere kom riksmekler Mats Ruland ut og fortalte at de avsluttes for dagen – og møtes igjen søndag klokken 12.

Det betyr at partene har noe å snakke om videre – i motsetning til forrige helg, da Utdanningsforbundet forlot meklingen etter to timer.

– Vi har hatt gode møter og samtaler i dag, innleder Ruland.

– Partene ønsker å finne en løsning. Det har vært partene sitt ønske hele veien. De har jobbet hardt og konstruktivt for å komme i mål. Jeg vil rose partene. Det har vært gode møter i dag, fortsetter Ruland, som avviser at en eventuell fremtidig tvungen lønnsnemnd påvirker meklingen.

– Innstilt på løsning

– Det var bedre flyt i meklingen i dag enn forrige helg?

– Dette har vært vanskelig. Det er en konflikt som har vart lenge. Det fører ofte til sementerte posisjoner. Men partene har hele veien vært innstilt på å finne en løsning, og har jobbet ut fra det. Samtidig må partene se seg tjent med det som ligger på bordet til enhver tid, sier Riksmekleren.

ALVORSPREGET: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet fulgt av Aina Skjefstad Andersen i samme forbund utenfor galleriet ved Riksmekleren lørdag.

Senest fredag innkalte skolestatsråd Tonje Brenna (Ap) partene til et møte. Hun understreket at partene måtte bestrebe seg på å finne en løsning.

– Det er ingen tvil om at regjeringen har et sterkt ønske om en løsning på konflikten, sier Ruland.

Han sier det er grunnlag for å fortsette å snakke, men vil ikke si noe om avstanden mellom partene har blitt mindre i løpet av dagen – eller hva som skal til for å løse floken mellom partene.

DØR PÅ GLØTT: Mette Walker i Skolenes Landsforbund tilbrakte over fire timer i mekling på Riksmeklerens konto lørdag.

På spørsmål om det blir løsning søndag, svarte forhandlingsleder for motparten og arbeidsgiver Kommunesektorens organisasjon (KS), Tor Arne Gangsø:

– Vi får se søndag.

Han sier også:

– Vi er innstilt på å finne en løsning. Det er det handler om. Så er vi opptatt av elevene og få lærerne tilbake på jobb.

Partene utenom Riksmekleren har blitt enige om å ikke kommentere noe som helst om selve innholdet i meklingen.

– Partene vil nok ha behov for å møtes internt. Så skal vi fortsette i morgen. Vi har grunnlag for å fortsette å snakke, så får vi se om det fører til et resultat eller ikke, sier Ruland.

Han legger til at det er en del elementer som ennå ikke er på plass.

VIL HA FORTGANG: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innkalte Steffen Handal i Utdanningsforbundet og de andre partene i lærerkonflikten til et møte fredag. Budskapet var at samtaler og mekling måtte fortsette for å få elever og lærere tilbake til klasserommene.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og de to andre lederne for lærerorganisasjonene Lektorlaget og Skolenes landsforbund, ville ikke kommentere noe om innholdet i lørdagens mekling.

Men siden partene er enige om å fortsette søndag, er det fortsatt noe å forhandle om, fastslo riksmekler Mats Ruland overfor pressen på galleriet utenfor Riksmeklerens lokaler.

23. september møttes kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og partene i lærerstreiken, uten at det ble noen slutt på streiken.

– Alvorlig situasjon

Før møtet skrev riksmekler Ruland i en SMS til VG at konflikten var langvarig og fastlåst.

– Det er en alvorlig situasjon, der barn og ungdom blir uten et undervisningstilbud over lang tid. Dette har partene et ansvar for, og det er kun de som kan finne en løsning.

Han opplyste at han hadde noen konkrete forslag til partene, og at det gjensto å se om det var aktuelt for dem.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland før møtet med parterne i lærerstreiken på Riksmeklerens kontor i Oslo, 24. september.

Handal i Utdanningsforbundet, skrev i en sms til VG at de så frem til møtet hos riksmekleren.

– Der vil vi bidra til å finne en løsning på tariffoppgjøret, som gjør at lærerne ikke fortsetter å sakke akterut i lønnsutviklingen, skrev Handal.

– Vi håper å møte en motpart som ikke stiller med bundet mandat og liten vilje til å bevege seg.

STREIKER: Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Her under en streikemarkering den 30. august.

Det har vært knyttet bekymring til elevenes helse, og det er flere uker siden generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse krevde tvungen lønnsnemnd.

Forhandlingsleder for motparten og arbeidsgiver Kommunesektorens organisasjon (KS), Tor Arne Gangsø, skrev i en e-post til VG før møtet at de følte seg presset.

– Det er svært alvorlig at flere kommuneoverleger varsler om at lærerstreiken er en helsebelastning for mange elever. Mange streikerammede kommuner bruker nå ressurser på ekstra helsetjenester til barn og unge, de gir tilbud på bibliotekene og ekstra fritidstilbud. De søker også om dispensasjoner fra lærerorganisasjonene når de mener det er fare for helse, skrev Gangsø.

– Vi opplever et press fra elever, foreldre og kommuner for å finne en løsning på streiken. Vi har allerede strukket oss langt for å få til det, og vil gjøre alt vi kan for å finne en løsning med partene hos Riksmekleren nå.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø før møtet, 24. september.

– Vi ønsker ingen tvungen lønnsnemnd

Leder i Skolens landsforbund, Mette Walker, sa til VG før møtet at det ikke er noen tvil om at de håper på en løsning i helgen.

– Vi har gjort harde prioriteringer internt for å se om vi kan klare å komme i mål, sa Walker.

Den 23. september uttrykte også statsforvalteren sin uro, med tanke på manglende undervisning og manglende vurderingsgrunnlag for å sette karakterer.

– Walker, føler dere tidspress for tvungen lønnsnemnd, spesielt med tanke på rapporter om helsemessige belastninger hos elever?

– Ja, vil føler et voldsomt press for det. Derfor vi vil prøve å få til en løsning. Tiden begynner å renne ut. Vi ønsker ingen tvungen lønnsnemnd, så vi håper vi kan komme i mål. Men det er klart det er komplisert, for vi er tre organisasjoner med ulike prioriteringer, men det må vises i praksis at våre krav blir tatt på alvor, sa Walker.

Leder for skolens landsforbund, Mette Walker.

– Vi har følt på det ansvaret

Nyhuus i Norsk Lektorlag, sa til VG før møtet at de hele tiden har vært tydelige på at de ønsker å være en del av løsningen. «En løsning som også ivaretar lønnsbetingelsene og lønnsnivået for erfarne lektorer», sier Nyhuus.

– Samtidig ser vi at situasjonen er noe mer komplisert enn i forrige uke, fordi politisk leder i KS var denne uken tydelig på at ingen politikere, kommuner eller fylker har prioritert lektor inn i tarifforhandlingene. Hun bekreftet at lektorene som jobber i fylkeskommune ikke noen gang har en sjans, fordi kommune setter prioriteringene for KS, sa Nyhuus.

– Vi har vært tydelige på våre krav: erfarne lektorer må også være en del av de som KS tar ansvar for og sørger for en akseptabel lønnsutvikling for, sa Nyhuus.

Også Nyhuus føler på et ansvar overfor elevene.

– Vi har følt på det ansvaret fra dag en, for vi er opptatt av at enhver lektor som er bort er én for mye. Vi kjenner skolehverdagen, og vet hvor viktig det er med faglig trygge lektorer i klasserommet.

Leder for Norsk Lektorlaget, Helle Nyhuus.

Walker i Skolens landsforbund, forteller at hun er spesielt bekymret for at yrkesfaglærerne forsvinner fra skolen.

– Vi har også mange erfarne lærere som rett og slett trenger noe – men jeg vil ikke gå nøyaktig inn på hva vi krever. Vi trenger en breddekompetanse, også ute i skolen, spesielt på mindre skoler der læreren må dekke flere fag, sier Walker.

Publisert: