Seks av ti vil ha høy skatt

Nær 60 prosent av bergensere aksepterer et høyt skattenivå.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

På landsbasis er tallet enda høyere. Av 10.424 personer som er spurt, synes 64,9 prosent at det er greit å betale høy skatt.

Det viser ferske tall fra undersøkelsen Forbruker og Media til TNS Gallup .

Den omfattende undersøkelsen kartlegger hva den norske befolkningen over 15 år mener om ulike samfunnsspørsmål.

Blant de spurte bor 608 personer i bergensregionen.

Panelet ble blant annet bedt om å ta stilling til følgende påstand:

«Jeg aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene i samfunnet».

Til sammen 59,3 prosent svarer at de er «helt enig» eller «litt enig» i utsagnet.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

Grafene viser prosentvis hva bergenserne svarte.

Flest kvinner

58,2 prosent av dem som er helt enig i påstanden er kvinner.

— Det kan synes som om kvinner er mer opptatt av felleskapsverdier enn menn, sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Kåre Petter Hagen.

Han tror resultatene kan forklares med at menn generelt sett tjener mer enn kvinner.

— Menn har gjennomgående høyere marginalskatt enn kvinner. Menn kan derfor føle skattetrykket mer en kvinner, sier han.

Av kvinnene som har svart at de aksepterer et høyt skattenivå, er de fleste 60 år eller eldre.

— Det kan være fordi denne aldersgruppen føler at behovet for å bli tatt vare på av omsorgssektoren er nært forestående. Kvinner lever dessuten lenger enn menn, og kan derfor være mer opptatt av fellesgoder som offentlig omsorg, sier Hagen.

- Handler om omsorg

Skattepolitikken får i hvert fall diskusjonen i gang mellom tre venninner på Torgallmenningen. De befinner seg alle i 60-årene.

— Jeg betaler skatten med glede og aksepterer absolutt et høyt skattenivå. Vi må ha det for å få et verdifullt samfunn der alle som trenger det får hjelp, og der vi passer på hverandre, sier Gerny Hofstad (65).

Gerd Rasmussen (66) og Nina Fadler (66) er i utgangspunktet enige med henne.

— Men jeg synes kanskje skattenivået er litt i høyeste laget. Dersom skattepengene blir brukt riktig, så synes jeg det er greit, sier Gerd.

De tre damene er ikke i tvil om hvorfor det er et flertall av kvinner som aksepterer et høyt skattenivå.

— Det handler om omsorg for mennesker rundt deg. Kvinner er mer omsorgsfulle – menn er mer egoistiske. Det er virkelig forskjeller på kvinner og menn, sier Nina Fadler.

De tror deres aldersgruppe har andre forutsetninger for å akseptere et høyt skattenivå.

— Kvinner i vår alder har mer erfaring. Vi vet hvor mange fellesordninger som er helt nødvendig – vi har hatt barn i barnehager og skoler, vi har hatt syke foreldre og har dermed hatt bruk for en rekke omsorgsytelser. Det betaler vi gjerne for, sier hun.

Finansbyråd i Bergen, Harald Victor Hove synes resultatene er interessante.

— Det er en høy andel kvinner som jobber innen offentlig sektor og som yter våre velferdstjenester. Det kan derfor være større aksept blant denne gruppen for hva det koster, sier den 26 år gamle Høyre-mannen.

Han tolker tallene slik at folk er villige til å betale det det koster for å få velferdstjenester.

— Det er en positiv tillitserklæring og et viktig innspill i vårt arbeid med å forvalte store verdier og tjenester på vegne av befolkningen. Vi må få bedre kvalitet på våre tjenester til en lavere pris. De som betaler gildet skal føle at de får noe igjen, sier finansbyråden.

Mener rike bør skatte mer

I undersøkelsen tok også bergenserne stilling til dette utsagnet:

«Høyere skatt på høyere inntekter».

Hele 68,1 prosent er helt eller litt enig i at de som tjener mer også skal betale mer i skatt.

Grafene viser prosentvis hva bergensere svarte.

Menn mellom 40 og 49 år synes å være særlig uenig i denne påstanden.

— Det er en viss sammenheng mellom hvor mye man tjener og hvor mye man er villig til å yte. Dette er en aldersgruppe som i stor grad innehar de viktige og mektige posisjonene i samfunnslivet og som har de høyeste inntektene, tror Hove.

— Høy skatt på høy inntekt høres kanskje greit ut, men hadde det vært så enkelt hadde nok regjeringen alt gjort det. Det er mye lettere å ta én krone fra lønningsposen til alle i middelklassen, enn å ta én million fra dem med virkelig høye inntekter. Derfor tyr man til dette enkle, men feige skattepolitiske grepet fordi det fører til mindre støy, sier Hove.

Synspunkter på skattenivået? Si din mening her.

Publisert