• FOTO: ANE ELISABETH BØRHAUG

Seks av ti vil ha høy skatt

Nær 60 prosent av bergensere aksepterer et høyt skattenivå.