Bergensskip venter utenfor Jemen med væpnede vakter

Sjøfartsdirektoraket hevet sikringsnivået til det høyeste noensinne, men fortsatt ligger det bergensk-eide frakteskipet Saturnus på anker utenfor Jemen.