• BILLEG REGN: Overskotet til kraftselskapet BKK auka i 2014 mot året før, men strauminntektene gjekk betydeleg ned.- Me likar regn, me. Men prisane var mykje lågare i fjor, seier konsernsjef Atle Neteland. FOTO: Helge Sunde (arkiv)

Liten fossefallseffekt for BKK

Låge straumprisar påverka fjoråret for giganten BKK.- Sjølve drifta er nok svakare enn i 2013, seier konsernsjef Atle Neteland.