Nå skal oppdrettsnæringen styres etter trafikklys

Rødt lys betyr at produksjonen må reduseres, mens gult lys gir produksjonsfrys.