• FRISTET AV LIVET PÅ SJØEN: Ole Petter Hillesøy Berg, Tobias Antun Hansen og Jørgen Heggholmen Gåssand går på matroslinjen på Bergen maritime skole. - Vi må ha tro på at markedet kommer til å snu. Det kortsiktige målet er nå å få lærlingplass slik at vi er sikret de neste to årene, sier Antun Hansen. FOTO: Rune Nielsen

Akterutseilt ungdom

Det mangler 500 opplæringsplasser til sjøs for ungdom som ønsker å satse på en maritim karriere.