Nedsatt kapital gir formue

I skattelistene for Lindås er de to eierne av Georg Eknes fabrikker nye på formuestoppen, med andre og tredje plass. Det har vært kapitalnedsettelse i bedriften