Advarer mot stigmatisering: – Flere må utdanne seg innen olje og gass

Oljetopper frykter for få hoder i petroleumsindustrien i framtiden. – Det har rett og slett blitt upopulært å ta utdanning i olje- og gassektoren, det kan skape kjempeproblemer for arbeidsmarkedet, ifølge Nav.

Anniken Hauglie, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, sier det venter gullklokke på dem som velger å utdanne seg innen petroleum.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Torsdag er søknadsfristen til høyere utdanning. I fjor var det totalt over 150.000 søkere. Flere av disse må jobbe med olje og gass i framtiden, mener bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass som sammen med oljeselskapet Lundin, Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) går ut med en felles advarsel.

Antall uteksaminerte petroleumsfag bekymrer:

  • NTNU i Trondheim ned fra 112 i 2017 til 32 i 2020.
  • UiS i Stavanger ned fra 161 i 2017 til 73 i 2020

Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass, mener at jobbsikkerheten er sterk.

– Så fremst man ønsker olje og gass i Norge vil det være jobber i titalls år framover. De som utdanner seg i dag kan fint rekke å få gullklokka i samme jobb om de ønsker det. Jeg kan love at mange vil få det, sier hun.

Hør podkast om leverandørene i oljenæringen:

Færre vil ha oljejobb

Antallet som uteksamineres fra petroleumsfag synker kraftig. Trenden har nå vart siden oljeprisfallet i 2014.
– Med så få kandidater kan studietilbudet komme under press, og i verste fall bli lagt ned. Dette er tallenes tale, sier instituttleder for energi og petroleumsteknologi ved UiS, Øystein Arild.

Les også

Fersk Equinor-topp: – Flere ansatte offshore om ti år enn i dag

Arild påpeker at industrien trolig vil leve videre.

– Industrien kan hente kandidater internasjonalt. Konsekvensen er da at Norges viktigste industri ikke lenger har verken norsk eller lokal forankring, da er vi satt 50 år tilbake.

Egil Tjåland, leder for Institutt for geovitenskap og petroleum på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), er bekymret for manglende hoder i olje- og gassnæringen.

Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum ved NTNU, deler samme syn.

– Etter oljeprisfallet har det vært mindre interesse for å søke seg til olje- eller gassnæringen. Antall eksperter som kan levere, blir et lavt tall. Kombiner dette med gjennomsnittsalderen i næringen og alle som går av med pensjon, så blir det et gap.

Tjåland er bekymret for de neste årene.

– Dette vil få konsekvenser fra 2022/2023, da vil industrien se at det er færre å rekruttere fra. Vi ønsker jo toppeksperter for å holde industrien gående, utdyper han.

Begge peker på at de som søker høyere utdanning velger ut fra lønninger og jobbsikkerhet.

– Oljejobb er stigmatisert

Gustav Svane, seniorrådgiver i Nav Rogaland, er bekymret for ryktet til sektoren.

– Norge kommer til å leve av olje og gass i lang tid fremover. Om utdanningsløpet blir stigmatisert slik som nå vil det slå uheldig ut. Det har rett og slett blant mange unge blitt upopulært å ta utdanning i olje- og gassektoren, det kan skape kjempeproblemer for arbeidsmarkedet.
Han viser også til at under hele koronaperioden har det vært langt lavere arbeidsledighet for ingeniører og fagarbeidere enn for andre yrkesgrupper.

– Til tross for korona er det i dag få ingeniører som er arbeidsledige, sier Svane.

Kristin Færøvik, administrerende direktør i oljeselskapet Lundin, fotografert i helikopter over Utsirahøyden og Johan Sverdrup-feltet. Hun mener det vil være høy aktivitet på norsk sokkel i flere tiår framover.
Les også

Bransjepris til kvinnen bak «oljeskam»-debatten

Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin, er optimistisk.

– Det vil være arbeidsplasser for alle slags geo- og ingeniørfag i årene som kommer. Alle prosjektene vi gjennomfører på sokkelen skal pågå i 20, 30 kanskje 40 eller 50 år til. Det er lange jobber innenfor disse fagfeltene.
Færøvik, den gang hun skulle utdanne seg, ble overbevist av en artikkel i Bergens Tidende som sa «nå kommer oljen til Bergen».

– Jeg flyttet aldri tilbake til Bergen, men jeg har aldri angret et øyeblikk på at jeg valgte petroleum.

Spår store endringer i næringen

En investeringsanalyse fra Norsk olje og gass spår et høyt investeringsnivå i næringen i årene som kommer.

– Det skyldes en del av skattepakken, prosjektene som ble utsatt er nå i gang igjen. Det reduserte veldig mye av koronabekymringene som vi så. Dette betyr at vi vil trenge folk, sier Hauglie.

Anniken Hauglie peker på at det vil skje store endringer i næringen framover. Økt fokus på automatisering, digitalisering og bærekraft vil kreve ny og annen kompetanse i næringen.

– Budskapet her er todelt: det vil være høy aktivitet på sokkelen i tiårene framover, og den aktiviteten vil kreve arbeidskraft med god og bred kompetanse.

Publisert: