Equinor-sjefen vil skjerpe sikkerheten – får klart svar

Konsernsjef Anders Opedal vil at Equinor skal bli bedre på sikkerhet. Da holder det ikke med plakater med noen slagord på, mener konserntillitsvalgt.

Anders Opedal har ledet Equinor siden november. Han er ikke fornøyd med sikkerhetssituasjonen i selskapet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi har hatt for mange alvorlige hendelser. Det har vist seg med brannene på landanlegg og en del hendelser offshore. Vi er ikke der vi skal være, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor til Aftenbladet/E24.

De siste månedene av 2020 kom det en rekke meldinger om at sikkerheten ikke er som den skal i Equinor:

– Færre skader

Anders Opedal er altså tydelig på at selskapet ikke er fornøyd med situasjonen, men vil samtidig nyansere bildet. Han viser til at antallet alvorlige hendelser og personskader gikk ned i fjor sammenlignet med året før, og mener trenden har gått i riktig retning de siste ti årene.

– Vi har jobbet godt de siste årene, og ser at det viser igjen i statistikken. Antallet skader har gått ned. Men fortsatt er det for mange hendelser, og vi ønsker å bli betydelig bedre, sier Opedal.

– Har Equinor et sikkerhetsproblem?

– Vi har et ønske om å bli bedre. Det er for mange hendelser. Vi kunne hvilt oss på at statistikken går i riktig retning, men det gjør vi ikke. Derfor tar vi nå et initiativ for å bedre sikkerheten, sier Opedal.

Kartlegging av skadeomfanget etter brannen på Hammerfest LNG 28. september indikerer at LNG-anlegget ble så ødelagt at det blir stengt inntil ett år, ifølge Equinor selv.

Kutt også i sikkerhet?

Mandag morgen sendte selskapet ut en melding med overskriften «Vil løfte sikkerheten i Equinor». Det mest konkrete tiltaket er at det etableres et prosjekt for prosessikkerhet på landanlegg og offshoreinstallasjoner.

– Det er lavere sannsynlighet for hendelser i prosessanleggene, men potensialet for et alvorlig utfall er større. Når vi fortsatt har hendelser, er det nyttig med en skikkelig gjennomgang, sier Opedal.

Han viser blant annet til at antallet lekkasjer økte fra ti til elleve i fjor.

– Har vi gjort det godt nok? Kan vi dokumentere forbedringer? Det ønsker vi å få svar på, og derfor henter vi også inn eksterne krefter i dette arbeidet, sier Opedal.

Framover skal selskapet hvert kvartal også offentliggjøre mer statistikk enn tidligere om sikkerheten.

– Er det trygt å jobbe i Equinor?

– Det er trygt. Og det er vår førsteprioritet. Alle som jobber i Equinor og for våre leverandører, skal komme trygt hjem. Men vi kan bli bedre, sier Opedal.

De siste årene har Equinor vært gjennom flere runder med kutt og effektivisering. Step-programmet som ble lansert i 2014, skulle gi mer effektiv drift og mange milliarder i sparte kostnader. Blant annet ble vedlikeholdsbudsjettet kuttet kraftig.

Tillitsvalgte i selskapet har gjentatte ganger hevdet at kuttene har gått på bekostning av sikkerheten. Som konserndirektør for drift var Anders Opedal øverste ansvarlige for Step-programmet.

– Vi har ikke klart å påvise en direkte sammenheng mellom forbedringsarbeid og sikkerhet. Vi ønsker ikke å gjennomføre tiltak som går ut over sikkerheten, sier Opedal.

Verner om verneombudene

I høst påpekte Ptil alvorlige regelbrudd i involveringen av de ansatte i sikkerhetsarbeidet. Verneombudene har ikke tid til å utføre oppgavene sin, mener tilsynet.

– Vernetjenesten er en viktig del av vårt apparat, og vi har tatt den på alvor. Verneombudene gjør en god jobb i samarbeid med ledelsen, men også her kan vi forbedre oss, sier Opedal.

Det er nå satt ned et utvalg der tillitsvalgte, verneombud og ledelse sammen skal vurdere hvordan vernetjenesten kan fungere best mulig. Bellona har krevd at vernetjeneste fristilles fra annet arbeid, men Opedal ønsker ikke å forskuttere utvalgets arbeid ved å kommentere hvorvidt det kan bli et mulig utfall.

I en tilsynsrapport i november skrev Ptil at det er vanskelig å få folk til å stille som hovedverneombud på Melkøya fordi de frykter at det kan gå på bekostning av karrieren deres i selskapet.

– Sånn skal det ikke være. Vi må sørge for at en slik oppfatning ikke setter seg. Verneombud er en viktig posisjon, og rollen gir verdifull kunnskap som er viktig i senere arbeid, sier Opedal.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Equinor

Advarer mot prat

For konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige er det ikke vanskelig å slutte opp om konsernsjefens ønske om å bedre sikkerheten, og han er glad for initiativet.

– Men det må ikke bare bli prat. Vi løser ikke dette med noen plakater med et slagord. Et slikt arbeid må gå inn i de reelle problemene, sier Teige.

Han viser til at tillitsvalgte på norsk sokkel i mange år har pekt på kutt i bemanning og nye vedlikeholdsrutiner som foruroligende endringer.

– Folk med lang erfaring har varslet, men ikke blitt hørt på. Skal det bli annerledes nå, må vi gå inn i dette skikkelig, og ikke styre etter noen måltall for å bedre økonomien og gjøre investorene glade. Realiteten er at vi nå har to anlegg som ikke produserer på grunn av skader etter brann. Dette er ikke problemer vi kan skrive oss ut av. Vi må sikre oss at vi gjør de fundamentale tingene rett, og det vil si at prosessene gjøres riktig og at den tekniske sikkerheten ivaretas. Sjekker vi rørene som frakter olje og gass godt nok? Det er der grunnlaget for en storulykke kommer, sier Teige.

– Deler på knapphet

Equinor-tillitsvalgt Per Steinar Stamnes ser det ikke som åpenbart at nok et prosjekt er løsningen for sikkerhetsarbeidet i selskapet. Han mener at ledelsen og de ansatte i Equinor er grunnleggende uenig om hvordan og hva som skal til for å bedre sikkerheten på plattformene.

– Et problem er at ledelsen setter i gang med en ny omorganisering omtrent før vi er ferdig med den forrige. Og vi rekker i hvert fall ikke evaluere hvordan ting fungerer, og hva som kan forsterkes eller forbedres, sier Stamnes, som er leder for Industri Energi Sokkel i Equinor.

Han peker på at en av de viktigste barrierene i sikkerhetsarbeidet i selskapet for å unngå hendelser og ulykker er å ha en tilstrekkelig grunnbemanning av ansatte for de oppgaver og aktiviteter som skal utføres på hver innretning – og som kjenner godt til anlegget de jobber på.

– Dette virker å være glemt i iveren etter å kutte kostnader. Vi sliter med å få de modellene som ledelsen beslutter og innfører til å fungere. De vil ha fleksibilitet og at en plattform kan hjelpe en annen plattform ved behov. Men når knapphet skal deles på flere, blir det bare færre til å gjøre jobben hvert sted, sier Stamnes.

Industri Energis sokkelleder Per Steinar Stamnes er ikke overbevist om at et nytt sikkerhetsprosjekt er det som skal til.

– Samme forståelse

Når konsernsjef Opedal løfter fram slagordet «Jeg er sikkerhet», så mener Stamnes at de tenker ulikt om hva som skal til for at sikkerheten i selskapet faktisk skal løftes.

– Jeg mener at tilstrekkelig bemanning og jevnlig vedlikehold er det som skal til. Mange plattformer blir eldre og eldre, og da må de passes på for at forfallet ikke skal bli større. Men jeg tror ikke det er der ledelsen vil. Nå har oljeprisen vært lav og dermed benyttes alle muligheter til å ta ned kostnader enda mer.

Stamnes oppfordring er at hvis sikkerhetsnivået skal løftes, må forståelsen av situasjonen bli mer lik.

– Vi må sørge for at vi har samme forståelse og nærhet til utfordringene vi har med å styrke arbeidet.

Publisert: