Hele Høyre-ledelsen stemte imot full formuesskatt-fjerning

Flertallet på Høyre-landsmøtet overkjørte partiledelsen da de vedtok at Høyre uten forbehold skal fjerne hele formuesskatten. Både Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Bent Høie og Tina Bru stemte imot, opplyser de til VG.

NEDSTEMT: Erna Solberg på Høyres landsstyre. Hun ble enstemmig gjenvalgt som partileder, men tapte formuesskatt-voteringen mot sitt eget fylkeslag Vestland Høyre.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Jeg legger til grunn at Høyre leverer på det som nå er landsmøtets vedtak, og ambisjonen om å fjerne hele formuesskatten, sier forslagsstilleren, fylkeslederen i Vestland Høyre. Tom Georg Indrevik, til VG.

Men vedtaket til tross: Overfor VG fastholder Høyre-nestleder og finansminister Jan Tore Sanner at «det er ikke aktuelt å fjerne hele formuesskatten før man har en løsning på plass for å unngå nullskattytere.»

Mini-landsmøte

Høyres landsmøte for en uke siden var et seks timers mini-landsmøte, utsatt fra før sommeren, med minimal tid til politisk debatt på grunn av corona-tiltakene.

Møtet ble ledet fra et hotell på Gardermoen. Der satt partiledelsen, Unge Høyre, pluss delegatene fra Viken. De øvrige delegatene satt samlet i sine hjemfylker.

I resolusjonsforslaget som ble lagt fram, var teksten at Høyre skulle «redusere skatt på norsk eierskap, blant annet gjennom å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital».

Støre: 25.000 nordmenn blir nullskattytere med Høyres ferske vedtak om å fjerne hele formuesskatten
FIKK FLERTALL: Tom Georg Indrevik og Vestland Høyre fikk endret Høyres syn på formuesskatten, etter et kampvotering hvor Erna Solberg tilhørte mindretallet. Her er de sammen i januar 2020 under åpningen av den nye Øygarden kommune.

Klart flertall

Så kom det et motforslag fra Vestland Høyre om å fjerne hele formuesskatten, og ikke bare den som kreves inn fra arbeidende kapital.

Resolusjonskomiteen på landsmøtet ville avvise dette. Men Tom Georg Indrevik og Vestland – Erna Solbergs eget fylkeslag – ville ha kampvotering.

Forslaget fra Vestland vedtatt med et stort flertall. Protokollene fra landsmøtet viser ikke stemmetallet. Men Indrevik anslår at 196 av om lag 340 delegater stemte for forslaget. Høyres kommunikasjonsavdeling opplyser til VG at deres anslag var at cirka 185 av 330 delegater som stemte for endringsforslaget.

Slik ble vedtaket: Høyre vil redusere skatt på norsk eierskap, blant annet gjennom å fjerne formuesskatten».

Ap-ledelsen har reagert kraftig på denne skjerpelsen av partiprogrammet.
Jonas Gahr Støre sa til sitt landsstyre denne uken at «Høyre er besatt av formuesskatt».

Solberg: Fastholder gradvis nedtrapping

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg er i Nord-Norge fredag, sammen med halve regjeringen, for å få innspill om corona-krisen.

I en SMS til VG bekrefter hun at partiledelsen stemte samlet for resolusjonskomiteens forslag - og altså imot det som landsmøtets vedtak:

«Det er ikke ny politikk at Høyre ønsker å fjerne formuesskatten, men vi kommer til å ha en gradvis nedtrapping hvor vi prioriterer å fjerne formuesskatten på arbeide kapital», skriver Erna Solberg.

Sanner: Ikke aktuelt

Jan Tore Sanner begrunner sin stemmegivning slik:

«Det som er viktig nå er å trappe ned skatten på arbeidende kapital. Det er viktig for å trygge norske arbeidsplasser både gjennom krisen og fremover. Det er ikke aktuelt å fjerne hele formuesskatten før man har en løsning på plass for å unngå nullskattytere», skriver Sanner i en SMS til VG.

Bent Høie, som gikk av som nestleder på landsmøtet sist fredag, svarer slik:

«Jeg mener det viktigste er å redusere skatten på arbeidende kapital, fordi det er det som hindrer folk i å skape og trygge norske arbeidsplasser».

Gi tydelige signaler

– Høyre må gjøre noen tydelige valg, og gi noen tydelige signaler til velgerne. Å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital er et skritt i riktig retning. Men vår ambisjon er helt klart å få fjernet den helt, sier fylkesleder Indrevik.

Indrevik er til daglig ordfører i Øygarden kommune vest for Bergen. Han sier at begrunnelsen for forslaget om å fjerne all formuesskatt finner han i næringslivet i hjemkommunen, blant annet hos de lokalt eide oljeserviceselskapene:

– Dette er en skatt på norsk eierskap, som utenlandske eiere slipper, argumenterer han.

– Hvor raskt bør Erna Solberg og Høyres ledelse oppfylle landsmøtevedtaket?

– Vi får se hva som kommer i statsbudsjettet i oktober. Jeg har respekt for at regjeringen må gjøre sine avveininger, og hva det eventuelt er flertall for i Stortinget. Men så er det viktig å skrive fjerning av formuesskatt inn i partiprogrammet som vi skal gå til valg på neste år, sier Tom Georg Indrevik.

I 2017 gikk Høyre til valg med denne formuleringen:

«Høyre vil redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten».

I forslaget til nytt partiprogram som skal vedtas på neste landsmøte i Høyre våren 2021, står det nå følgende:

«Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og på sikt fjerne hele formuesskatten.»

Rettelse: I en tidligere utgave av denne artikkelen kom VG i skade for å feilsitere Høyres programutkast for 2021–25. Formuleringen i førsteutkastet fra programkomiteen lyder slik: «Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og på sikt fjerne hele formuesskatten». Feilen ble rettet 18.09.2020 kl. 17.30.

Les også:

Publisert: