Bergenske hjerneforskere klare for å erobre verden

To hjerneforskere på Haukeland har laget en felles standard i verden for å beskrive hjernens aktivitet. Nå skal det bli stor butikk av det.