• OVER I ET NYTT STADIUM: Holberg EEG, som ble etablert i 2009 skal neste år doble antall ansatte for å selge det medisinske verktøyet sitt ute i verden. Ledelsen som har ansvaret for den jobben er Harald Aurlien som er overlege og en av de to gründerne bak selskapet. Det er Øyvind Gulbrandsen, som er salgs- og markedsansvarlig, styreleder Steinar J. Engelsen og administrerende direktør Nicke Svanvik. FOTO: EIRIK BREKKE

Bergenske hjerneforskere klare for å erobre verden

To hjerneforskere på Haukeland har laget en felles standard i verden for å beskrive hjernens aktivitet. Nå skal det bli stor butikk av det.