Sosiologiprofessor Grete Brochmann sier til Dagens Næringsliv at langvarige store oljeinntekter fra det gigantiske Johan Sverdrup-funnet kan fjerne frykten for at innvandring truer velferdsstaten.

Det nye oljefunnet har en potensiell salgsverdi på inntil 2.343 milliarder kroner — tilsvarende to tredeler av dagens oljefond.

Høyeste innvandring noensinne

Men flere innvandrere kan også bety større klasseskiller og andre sosiale og kulturelle problemer, sier Brochmann.

Ifølge professoren har Norge nå den høyeste innvandring noensinne og høyere per innbygger enn klassiske innvandrernasjoner som USA og Canada.

— Dette må vi være åpne for å diskutere, selv om arbeidsinnvandring kan være ønskelig. Det er ikke usannsynlig med stadig større innslag av uryddige arbeidsforhold. Vi kan få et samfunn med mye større klasseskiller. Det ville bekymre meg - som et brudd med samfunnet vi har hatt, sier Grete Brochmann.

Endrer konklusjonene

Grete Brochmann ledet det offentlige utvalget som fra 2009 fram til mai 2011 gjennomgikk fordeler og ulemper ved innvandring. De nye oljefunnene i Nordsjøen bidrar til at premissene som lå til grunn for hennes konklusjoner må endres.

— Da var kalkylene at velferdsstaten ville gå i underskudd fra 2020. Økonomiske utfordringer ved innvandringen var en av de viktigste grunnene til at vårt utvalg ble oppnevnt. Nå kan en forlenget oljefase bidra veldig positivt på inntektssiden, sier hun.