Avtalen som i sin tid sikret Statoil en eierandel i Stockman-utbyggingen ble omtalt som gullkantet og utløste høye forventninger i Norge. Så ble prosjektet for dyrt, Statoil trakk seg ut — og nå har russerne utsatt utbyggingen på ubestemt tid.

Statoil vil gjerne føre dialogen med Gazprom om den langsiktige utbyggingen av Stockman videre. Og den russiske beslutningen får ingen virkninger på Statoils planer for de norske delene av nordområdene, sier selskapet.

Produksjonsdirektør Vsevolod Sjerepanov leder produksjonen i Gazprom. Han fortalte om den russiske energigigantens beslutning under en konferanse i Moskva onsdag.

- Alle parter er kommet til den samme konklusjon, nemlig at kostnadene for tiden er for høye til å gjøre dette, sa Sjerepanov.

Gazproms beslutning er et prestisjenederlag også for Russlands gjenvalgte president, Vladimir Putin. Han har flere ganger har fremstått som en pådriver for utbyggingen av Russlands store energirikdommer.

- Ikke gjennomførbart

Statoils talsmann Bård Glad Pedersen sier at selskapet i sommer leverte sin eierandel i utbyggingsselskapet Stockman Development tilbake fordi utbyggingen ikke er økonomisk gjennomførbar slik prosjektet er nå.

— Vi har tatt til orde for et redusert investeringsnivå ved blant annet å gå inn for utbygging basert på flytende naturgass (LNG), og ikke en kombinasjon av LNG og en rørledning. I tillegg kommer de skattemessige sidene for investeringen, sier Pedersen.

- Har dere fortsatt noen å føre en dialog med når Gazprom selv legger Stockman på hyllen?

— Vi kan ikke kommentere Gazproms vurderinger, men bare gjenta at Statoil på lang sikt fremdeles har et optimistisk syn på gassfunnet. Det er mulig å bygge ut Stockman på lang sikt, men da må rammebetingelsene gjøre det mulig.

- Har de synkende gassprisene i USA bidratt til at Stockman skrinlegges i denne omgang?

— Vi ser at det er en grunnleggende vekst i etterspørselen etter gass – i alle markeder. Stockman er samtidig et komplekst prosjekt i et område der det finnes lite infrastruktur. Statoil har ønsket en utbygging basert på LNG.

- Er dette et tilbakeslag for aktiviteten i alle nordområdene?

— Dette påvirker på ingen måte Statoils aktiviteter i norske områder. Vi har planer om ni letebrønner, gjort funn – Skrugard og Havis – og har et samarbeid med russiske Rosneft om fire leteprosjekter, sier Pedersen.

Ut i sommer

Det var i sommer at Statoil valgte å gå ut av utbyggingsselskapet som skulle stå for utbyggingen av det store gassfeltet. Statoil klarte ikke å få gjennomslag for en løsning innen rammeavtalens utløp i juni som gjorde en Stockman-investering lønnsom.

Investeringene i Stockman bare i fase 1 av prosjektet ble anslått til rundt 100 milliarder kroner.