En undersøkelse gjort i USA og Irland har avdekket at aktivitet i sosiale medier kan gi indikasjoner på arbeidsledighet.

Ved hjelp av tekstanalyse av nærmere en halv million blogger, forum og nyhetssider de to siste årene i de to landene, ble det avdekket en sammenheng mellom aktiviteten i sosiale medier og arbeidsledighet.

Analyserer prat på sosiale medier

Det er SAS Institute som sammen med FNs innovasjonsinitiativ Global Pulse har sammenlignet sinnsstemning og aktivitetsnivå i sosiale medier med offisielle tall for arbeidsledighet.

Analysen viste at økt prat om å redusere dagligvareinnkjøp, om å øke bruken av offentlig transport og bytte til billigere kjøretøy var indikatorer for en kommende økning i arbeidsledighet.

Avlyste ferieturer og oppsigelser

Også analyse i etterkant av perioder med økt arbeidsledighet ga verdifull informasjon.

Prat om avlyste ferieturer, oppsigelser og utkastelse fra bosted og reduksjon i forbruk på egen helse økte i kjølvannet av disse arbeidsledighetsperioder.

— Tilgang til sanntidsanalyse av prat i sosiale medier som et supplement til offisiell statistikk gir uvurderlig ny informasjon for politikere og offentlige etater. Den øker muligheten til å kunne håndtere forstyrrende hendelser og dempe negative effekter av økt arbeidsledighet, sier Kåre Nygård som er administrerende direktør SAS Institute AS.

«Aggressiv» og «bekymret» stemning

I USA opplevde man en økt «aggressiv» eller «deprimert» stemning i sosiale medier fire måneder før en periode med økt arbeidsledighet. Økt grad av «bekymret» prat kunne spores fem måneder før en markant arbeidsledighetsøkning i Irland.

— Disse målingene kan bidra til å forbedre forholdet til grupper av befolkningen, og gi en mulighet til å igangsette tiltak på grunnlag av endret adferd i samfunnet. Innsikten gir verdifull input til andre analyser og vil også vise effektene av beslutninger som blir tatt av både myndigheter og virksomheter, påpeker Kåre Nygård hos SAS Institute AS.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook