I andre kvartal ble det først sluppet tall om at økonomien hadde krympet med 0,4 prosent, men de reviderte tallene viser at det var langt verre — med en negativ vekst på 0,7 prosent.

— Det en ganske markant revidering, som bør overdøve den svake optimismen dagens positive veksttall kan gi anledning til, sier seniorøkonom Tore Stramer i finanskonsernet Nykredit til den danske avisen Børsen.

BNP-vekst angis med en usikkerhet på 0,5 prosentpoeng.

Resesjon kjennetegnes ved negativ vekst i minst to kvartaler på rad.