Serberne jobber for firmaet Goeuropego, som holder til iEngebrets vei på Skøyen på Oslos vestkant. Det norske firmaet utfører oppdragfor en av kinesiske Huaweis norske underleverandører.

De serbiske teleteknikerne har ikke fått lønn for den sistemåneden, opplyser fagforbundet El & IT, som nå har engasjert seg i saken.Serberne svever også i uvisshet om hvordan det går med lønn for jobben deres inovember.

Protest i dag

Serberne ville derfor markere sin protest utenfor bedriftens lokaler.De krever penger straks, slik at de ikke står på bar bakke i Norge i julen. Deskal etter planen hjem til Serbia før jul og komme tilbake til Norge i januarfor jobbe videre.

— Lønnen deres er foreløpig uteblitt. Slike tilstander skalvi ikke ha i norsk arbeidsliv, sier Terje Skog, som leder El og ITs avdeling iOslo og Akershus.

Skylder på flaskehals

Den daglige lederen Ronny Sørensen i Goeuropego benekter atfirmaet skylder serberne penger, men sier at firmaet har opplevd en flaskehalssom har forsinket lønningene i noen dager.

— Vi har hatt problemer med likviditeten, men pengene er nåoverført til arbeidstagerne våre. De skal få pengene i løpet av tirsdagen, sierSørensen.

— Vi gjør alltid opp for oss. Ellers har jeg ingen kommentar,men oppfatter henvendelsen fra Aftenposten som et resultat av en svertekampanjemot vårt firma og kanskje forsøk fra konkurrenter på å kapre noen av våre folk,sier Sørensen.

- Må skjerpe kontrollen

Telemontørene jobber blant annet med å montere utstyr for oppgradering fra 3Gtil 4G nett for Netcom. Det er de utenlandske arbeidstagerne som harkontaktet EL & IT Forbundet. Og fagforbundet har nå engasjert seg i deressak.

Fagforbundet mener at de store netteierne Telenor og Netcommå skjerpe kontrollen med de mange underleverandørene som etter hvert blir tatti bruk når tele- og datanettene skal skiftes ut.

— De storenetteierne i Norge vil fremover sette bort mye arbeid til store leverandører avny teknologi, som Huawei og Ericsson.Netteierne, sammen med Huawei og Ericsson kan ikke bare se på at det etableresen standard i denne bransjen som baserer seg på midlertidig arbeidskraft,hurtig inn og ut avhengig av jobbtilfang, og som i tillegg ikke er i stand tilå betale lønn. Vi krever at alle må ta ansvar for ordentlige forhold, sier enav Skogs kolleger i El og IT, Sissel Hallem, som er hovedtillitsvalgt iteleentreprenørbedriftenRelacom.

— I en slik verden blir underleverandører tatt i bruk istørre grad enn tidligere. Og underleverandørene setter ut jobber til mindrefirmaer. Avstanden fra montørene på bakken til konsernledelsen i telegigantenekan bli lang, sier Skog.

Sosial dumping

— Risikoen blir større for at oppdrag settes ut til bedriftersom har problemer. I tillegg kan du få innslag av sosial dumping i en bransjesom har vært ganske ryddig i Norge.

— Da må de store oppdragsgiverne følge godt med.Ansvaret ligger derfor i stor grad hos Telenor og Netcom for å unngå slike tingsom her, sier Skog.