Mange norske regioner opplever en akutt mangel på kvalifisert arbeidskraft, og konkurransen hardner til. Norske byer og regioner svir av millioner for å gjøre seg sexy for arbeidstagerne.

- Kampen om arbeidskraften er tøff, men vi mener Framo Engineering har mye interessant å tilby. Vi jobber med verdensledende teknologi, sier Maj Britt Kolle, HR-sjef i Framo Engineering.

Det bergensbaserte selskapet som leverer utstyr til oljebransjen, trenger 270 nye ansatte i 2013. Det betyr at staben skal økes med 50 prosent det kommende året. Mange av de nyansatte vil være ingeniører.

- Det er særlig utfordrende å finne sivilingeniører med noen års erfaring. Bergensregionen har fantastisk mange muligheter, og det må vi bli flinkere til å vise frem, sier Kolle.

Selskapet er ett av mange i bergensområdet som trenger flere folk. Undersøkelser utført blant 406 bedrifter i regionen anslår at så mye som 32 000 nye stillinger skal fylles neste år.

Flyr 1600 til Bergen

Denne uken kjørte Business Region Bergen i gang en stor rekrutteringskampanje for å tiltrekke seg nye mennesker. Bak initiativet, som er døpt «Vekstlandet», står 20 kommuner i Bergens-området i tillegg til Hordaland fylkeskommune og en rekke organisasjoner og næringsråd i regionen. Sammen med lokale bedrifter er målet å gjennomføre «Norges største rekrutteringskampanje noensinne».

- Vi har vært for dårlige til å vise frem hvilke muligheter som finnes her. Det eksisterer en del myter om Bergen, som for eksempel at det ikke finnes interessante jobber her. Disse ønsker vi å avkrefte, sier Tone Hartvedt, kommunikasjonssjef i Business Region Bergen.Kampanjen skal bruke sosiale medier til å nå ut til potensielle arbeidstagere. Ved å sende inn CV gjennom det sosiale nettverket LinkedIn, skal 800 nordmenn bli kvalifisert og flydd til Bergen i april for å møte bedriftene i kampanjen. Alle får lov til å ta med seg sin partner, og deltagerne skal få presentert jobbmuligheter og opplevelser fra Bergensregionen. Det planlegges blant annet en storstilt festaften i Grieghallen med partnerbedriftene.

- Regionene kjemper en tøff kamp om å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft, men med denne kampanjen tror vi at vi vil vinne. Høydepunktet kommer når vi samler 1600 mennesker i Grieghallen neste år.

- Er det verdt å bruke 10-15 millioner på dette?

- Det koster å drive kampanje og å være synlig. Mange andre regioner kjører nå slike kampanjer. Det gjør det enda viktigere for Bergensregionen å vise seg frem, sier Hartvedt.

Ekstrem forvandling i Bodø

Bodø, Tromsø, Kristiansund, Drammen og Stavanger er eksempler på byer som har eller har hatt ulike kampanjer og tiltak for å få tiltrekke seg folk. Tromsø tilbyr nyutdannede lærere og helsearbeidere 50 000 kroner i bonus om de vil flytte til byen og jobbe i kommunen i to år. Bodø gjennomfører for tiden kampanjen «Extreme City Makeover».

- Denne vil foregå i fem år og er en videreføring av omdømmeprosjektet vårt som heter «Bodø i vinden». Kampanjens målsetting er å få rekruttert flere folk til Bodø, sier ordfører Ole Henrik Hjartøy (H).

En rekke filmer er blitt laget til kampanjen som har en pris på 3 millioner kroner og er et spleiselag mellom kommune og næringsliv.

- Jeg er helt overbevist om at det er verdt å bruke penger på dette. Det gir hele byen positiv oppmerksomhet, sier ordføreren.

Kristiansund avsluttet en kampanje kalt «Running Girl» i 2010.

- Målet var å få flere til å komme hit og jobbe og bo, men «Running Girl» sprang ut i ingenting. Kampanjen ble rett og slett for dyr til at vi kunne fortsette, sier Per Kristian Øyen, ordfører (Ap) i Kristiansund.

Kommunen har i dag en egen omdømmekomité og kan komme med nye kampanjer i fremtiden.

- Vi mangler kompetent arbeidskraft i olje— og gassnæringen og må være med i kampen, sier Øyen.

Tviler på byenes kampanjer

- Jeg har liten tro på at rekrutteringskampanjer virker særlig godt, sier BI-professor Torger Reve.

Han har forsket på hva som gjør regioner og byer attraktive.

- Særlig er det viktig med et solid og mangfoldig arbeidsmarked. Folk vil kunne bytte jobb uten å måtte bytte bolig. Av norske byer står Oslo i en særstilling på dette området, og ingen kampanjer kan gjøre noe med det. Du flytter ikke på grunn av en reklame eller fordi noen inviterer deg på middag eller på konsert, sier Reve.

Han mener likevel mellomstore byer kan lykkes.

- Byer med spesialiserte miljøer kan vinne innen enkeltsektorer. Ålesund klarer å rekruttere innen maritim næring og Stavanger innen olje. Men i skjønnhetskonkurransen som norske regioner utkjemper, mangler begge det brede bymiljøet som finnes i Oslo og i store, attraktive, utenlandske byer som London, sier Reve.

Han hadde hatt mer tro på rekrutteringskampanjer om de henvendte seg til utlandet.

- Hva betyr dette for Norge?

- Det er vanskelig å svare på, men jeg skjønner at ordførere er nødt til å tenke på sin egen by. Jeg ville imidlertid hatt mer tro på rekrutteringskampanjer hvis målet var å skaffe flinke folk fra utlandet.

Reve tror omdømmeprosjekter og reklamekampanjer kan ha noe for seg hvis de kombineres med andre, faktiske endringer.

- Drammen har klart å endre sitt omdømme, men det er fordi byen har gjort mange andre tiltak. De har renset elven, pusset opp byen og lagt om trafikken. Nå fungerer byen som en magnet på arbeidskraft.