OECD skryter av norske krisetiltak

Men OECD anbefaler Norge å sette opp eiendomsskatten.