• OPPDRAGSTØRKE: - Jeg har så langt ikke registrert oppsigelser eller permitteringer ved andre verft enn Noryards BMV. Men hvis ordretørken fortsetter, ser jeg ikke bort fra at det vil komme i tiden fremover, spesielt ved andre små og mellomstore verft, sier Birger Skår i Norske Skipsverft.

Ordretørke for norske verft i høst

Bortsett fra en storordre til Kleven, har norske verft nesten ikke tegnet nye ordrer siden før ferien. Lyspunktet er en god reserve for de store verftene.