Lurer du på hvorfor man kaster de grønne, blå og hvite posene i samme søppelkasse?

I dag sorterer 240.000 husstander i Oslo mat, plast og restavfall hver for seg.

Selv om alt kastes i samme beholder utenfor huset, blir posene sortert på nytt i anlegget på Haraldrud i Oslo.

I videoen over kan du se hva som skjer med posene når de kommer til sorteringsanlegget.

Optiske fargelesere

I sorteringsanlegget på Haraldrud beveger enorme mengder søppel seg på bånd som går på kryss og tvers i den store hallen.

De blå og grønne posene blir sendt gjennom maskiner med kameraer som leser fargekoder. To maskiner sorterer vekk de grønne posene, og to maskiner sorterer vekk de blå. I tilfellet noen poser blir oversett, går de gjennom enda en "fargekontroll".

Etter en lengre reise ender de grønne og blå posene i hver sin container.

Containene med de grønne posene blir sendt videre til et biogassanlegg som produserer miljøvennlig drivstoff.

Norsk plast sendes til Tyskland

De blå posene blir fraktet med tog til et gjenvinningsanlegg for plastemballasje som ligger like utenfor Berlin. Der blir all plasten omdannet til granulat (små plastkuler) som er råmateriale for nye plastprodukter.

Posene med restavfall går til forbrenning hvor det lages miljøvennlig strøm og varme til Oslos innbyggere.

Innbyggerne i Oslo kaster gjennomsnittlig nesten 100 kilo matavfall og over 25 kilo plastemballasje hvert år.

Innen juni vil de siste 100.000 husstandene i Oslo også få mulighet til kildesortere i grønne og blå poser.