Det er sagt mange lovord om hvor viktig arbeid er for å integrere innvandrere i det norske samfunnet.

Men i en ny doktorgrad skrevet av antropologen Marianne Rugkåsa kritiseres koplingen mellom arbeid og integrering i norsk politikk.

— Vi lever i et samfunn med et nesten religiøst forhold til arbeid. Er du ikke i arbeid på grunn av dårlig helse eller fordi du ikke slipper inn, så mister du på en måte verdighet, sier Rugkåsa til forskning.no.

Feltarbeid i kantine

Rugkåsa har studert et offentlig arbeidsmarkedstiltak for innvandrerkvinner med liten eller ingen skolebakgrunn.

Hun var på feltarbeid i nesten et år, deltok i arbeid i kantine, i norskundervisning, jobbsøkerkurs, og i formelle og uformelle møter.

  • Det spørs hvor integrert du blir i samfunnet når du må jobbe alene uten at du kan snakke med andre.
Antropolog Marianne Rugkåsa

Hennes erfaringer og observasjoner gir liten støtte til mantraet om at arbeid fører til integrering.

— Hvis du vasker et industrilokale alene etter at alle andre har gått hjem blir du kanskje økonomisk selvstendig og kan forsørge din familie. Men det spørs hvor integrert du blir i samfunnet når du må jobbe alene uten at du kan snakke med andre, sier Rugkåsa.

Mer isolert

Rugkåsa tror det kan hende at man føler seg isolert på en sterkere måte enn før man begynte å jobbe.

- Ensformig arbeid eller arbeidsoppgaver som en er overkvalifisert for, gir ikke nødvendigvis en opplevelse av selvrespekt eller tilhørighet, sier hun.

Hun mener du kan være integrert uten å være i betalt arbeid, gjennom å gjøre frivillig, samfunnsnyttig arbeid, eller finne mening og føle deg integrert gjennom å være mor.

- Får selvtillit av jobb

Forskningsleder Jon Rogstad i Fafo tror arbeid er viktig for integrering, men støtter Rugkåsa i at andre arenaer er like viktige.

— Jeg tror det er viktig for de aller fleste å komme inn i den sfæren som arbeidstagere utgjør. Det å være i jobb og tjene penger er i seg selv sentralt for selvaktelsen, det er ikke nødvendigvis den sosiale kontakten med majoritetsnordmenn som er avgjørende, sier Rogstad til Aftenposten.

Integrering på idrettsplassen

— Når det er sagt, tror jeg andre arenaer er veldig undervurderte. Innvandrerne er en svært sammensatt gruppe. Den norske holdningen om jobb til alle kan hindre utvikling av alternative møteplasser, sier Rogstad.

— Idrettslag og andre sosiale arenaer kan ofte være like viktige for å integrere innvandrere, sier Rogstad.