Bruker du telys? Kaster du dem i søpla når de er tomme?

Sjansen er stor for at du svarer ja på begge disse spørsmålene.

Vi nordmenn kjøper så mye som 200 millioner telys i året. Men få leverer de tomme koppene til gjenvinning.

– Oppvekker for mange

Hadde vi resirkulert aluminiumskoppene til de millionene med telys vi brenner opp, kunne det blitt 30.000 nye sykler, ifølge Aftenbladet.

– Det er ikke så mange som vet at de kan gjenvinnes, sier Marianne Lodgaard, seniorrådgiver i WWF Norge.

Det tar tid å venne seg til tanken om at telys også skal gjenvinnes.

WWF, prøver derfor i samarbeid med Ikea — den største forhandleren av telys i Norge - å spre mer kunnskap til folket gjennom kampanjen Telysjakten. Også Hydro, Grønt Punkt og Syklus er med. I år starter kampanjen 1. november.

– Det er nok en oppvekker for mange at telys ikke bør kastes i restavfallet. Da vi begynte med kampanjen i fjor, var det også mange på WWF som ikke var klar over det, ler Lodgaard.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

13,5 millioner telys

I fjor deltok 26.000 barneskoleelever i Telysjakten, og det ble samlet inn 13,5 millioner telys.

Syklus, firmaet som gjenvinner metall og glass i Norge, kan fortelle at de har merket effekten av kampanjen.

– Vi ser at det kommer inn betydelig flere telyskopper enn før. Selv om dette utgjør en svært liten del av all aluminiumen vi får inn i vekt, er det fin og ren aluminium. Alle monnerdrar, sier markedsansvarlig Jacob Smith til Aftenbladet.

Uvitenhet eller latskap?

Aluminium er et fantastisk materiale å resirkulere, ifølge WWF. Det kan brukes om og om igjen.

Resirkulering krever kun fem prosent av den energien som måtte til for å lage materialet første gang.

– Vi håper at folk fortsetter med å resirkulere også etter at kampanjen er over. Det er jo det som er poenget, sier Ofstad.

– De fleste har jo en beholder for glass og metall. Og da er det ikke store operasjonen å legge tomme telyskopper oppi der også. Men det tar tid å venne seg til tanken om at telys også skal gjenvinnes.

Og det er ikke tilfeldig at kampanjen retter seg mot barn.

– Unger er så gode formidlere, og de blir så engasjerte. De blir på en måte små miljøpolitier som passer på hjemme og er flinke til å spre kunnskapen også, forklarer Lodgaard i WWF.

13,5 millioner telys ble altså samlet inn i fjor. Men hva med de resterende 186,5 millionene?

– Dette tallet gjelder jo bare de telysene som ble levert i forbindelse med Telysjakten. Det er nok noen til som er flinke og resirkulerer. Men vi har et godt stykke igjen, ja, sier Lodgaard.

– At så få resirkulerer, tror du det skyldes uvitenhet eller latskap?

– Jeg håper det er uvitenhet.