Det er ferietid, tid for sol og sommer. Da går gjerne turen utenlands og eksotiske operatørnavn dukker opp på displayet til mobiltelefonen. Ikke sjeldent ender sommeren med en saftig mobilregning.

Spekulerer i uvitenhet

– Så fort du forlater Norge øker prisene kraftig. Til tross for at det har kommet flere leverandører inn på markedet, ser vi ikke den samme prisnedgangen vi har sett de siste årene på innenlands-samtaler, sier professor ved Norges handelshøyskole, Øystein Foros.

Professor Øystein Foros mener mobilbruk i utlandet er uforholdsmessig dyrt.
Norge Handelshøyskole

Foros har telekommunikasjon som ekspertfelt. Han sier mobilleverandørene nærmest spekulerer i at forbrukerne ikke tenker over det enkelte selskaps priser når de ringer fra utlandet. — Mitt inntrykk er at mange forbrukere ikke ser på mobilprisenen man betaler utenfor Norge når de velger seg en mobiloperatør. Dette er med på å holde prisene høyt oppe, mener han.

Professor Foros mener forbrukeren må utøve forbrukermakt, og velge selskaper som kan tilby de laveste utenlands-prisene.

— Dette vil øke konkurransen mellom selskapene, og presse prisene ned, sier han.

Følg oss på Facebook!

Prisregulering i Europa, men ikke i Norge

De høye prisene på utenlandsk mobilbruk har ført til at EU har innført prisreguleringer som danner et tak for hvor høye prisene kan være.

Til tross for mange mobiloperatører, som normalt skulle sikre god konkurranse, ligger de aller fleste mobilprisene tett opp til, eller er identiske med, maksprisene satt av myndighetene.

De dårlige nyhetene for norske mobilbrukere på utenlandstur, er at disse reguleringene ikke gjelder for norske mobilselskap.

Post- og teletilsynet sier at de samme reglene sannsynligvis også kommer til å gjelde for Norge til høsten.

Men inntil videre er norske forbrukere altså ikke beskyttet på lik linje med andre europeiske forbrukere.

Ønsker mer mobilbruk i utlandet

Norske mobiloperatører Aftenposten har vært i kontakt med forteller at de kommer til å justere ned sine priser mot det europeiske prisnivået.

- Vi ønsker at våre kunder skal surfe mer i utlandet, og at landegrensene ikke skal ha mye å si for hvor mye folk surfer på nett. Derfor setter vi ned prisene, sier informasjonssjef i NetCom, Anders Bigseth.

— EU-regelverket har skjerpet konkurransen i Norge og det presser prisene ned. Selskapene ser at mange reiser på ferie og tar med seg mobiltelefonen og de ønsker naturligvis at kundene ikke skal tenke på landegrensene når de bruker internett på mobilen, sier avdelingsdirektør Elisabeth Aarsæther i Post- og teletilsynet.

— Mange mobilselskaper er flinke til å bruke nordmenns nye vaner som et konkurranseparameter og har laget oversiktlige ordninger for kundene sine, sier Aarsæther.

Selv om selskapene selv melder at de vil rette seg etter EU-reguleringen de ennå ikke er en del av, oppfordrer Post- og teletilsynet mobilkunder om å sjekke prisene med sitt mobilselskap før de drar på ferie.

Lønnsomt å sette opp prisen

Foros peker på enda en effekt som kan være med på å presse mobilprisnene vi betaler i utlandet opp:

På tur i utlandet skifter mobiloperatøren fra område til område, alt ettersom hvilken operatør som har best dekning. Mobiloperatøren som vises på displayet selger sine tjenester til operatøren man har hjemme i Norge, noe som betyr at prisen kan variere fra hvilket selskap man har dekning med.

– Det er ikke pris man konkurrerer på når de utenlandske operatørene skal kapre utenlandske turister, det er dekningen, forklarer professoren.

– Som forbruker danner man seg en slags gjennomsnittspris for alle operatørene i landet man reiser til. Det blir uoversiktlig å holde styr på hver enkelt operatørs priser. Dermed blir det lønnsomt for den enkelte operatør å sette opp prisen, siden dette ikke vil påvirke eget salg direkte, men den gjennomsnittlige oppfatningen av prisnivået, sier han.

Kan velge nettverk manuelt

Selvfølgelig er det mulig å velge nettverk manuelt, og dermed se seg ut det billigste alternativet.

På den måte tvinges mobilselskapene i utlandet til å konkurrere på pris, men ferietid og en jungel av ukjente operatører gjør at de fleste av oss bruker den såkalte "roaming”-funksjonen.

– Sånn sett kan man si at forbrukerne kan skylde seg selv. Hadde mange nok tatt seg bryet med å bytte til den billigste operatøren når de var i utlandet, ville kanskje prisene vært lavere, sier Foros.

Det er de norske operatørene som setter sluttbrukerprisene også når vi er utenlands. Mens de utenlandske setter innkjøpsprisen til de norske operatørene.

-I tillegg er det også slik at de norske kan legge på en stor margin, noe de tilsynelatende gjør der de kan, fortsetter Foros.

Professor Øystein Foros forklarer hvorfor det er så dyrt å ringe i utlandet.
Norge Handelshøyskole