Norske bensinstasjoner får levert bensin fra oljeraffineriet på Mongstad, som er avhengig av oljeleveranser fra plattformene for å kunne fortsette levering av bensin.

Ved en lockout vil oljetilførselen og dermed også bensinproduksjonen bli stanset.

Raffineriet har et lager som kan brukes ved en eventuell stans i produksjonen. Men Statoil vil ikke opplyse om hvor stort dette lageret er, og hvor lang tid det vil ta før lageret er tomt.

Vil ikke svare

— Vi ønsker ikke gi svar på det utenom at Mongstad ikke er direkte berørt av en eventuell lockout, sier pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Statoil.

Heller ikke raffineriet vil gi informasjon om dette, og henviser til Statoils pressetalsmann.

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt, tror ikke raffineriet har mye lagringskapasitet.

— Det er sannsynligvis ikke veldig mye.

Bensinprisene vil gå opp

Ifølge økonomen vil en stans i oljetilførselen og det at raffineriet må begynne å tære på lageret, være med å presse bensinprisene kraftig opp her til lands.

— Er det lavere tilgang på bensin, vil prisene gå opp. Man kan se for seg en situasjon der bensinstasjonene får panikk og begynner å betale ekstra for å få tilgang på bensin i frykt for at prisene skal presses enda høyere opp, sier Saltvedt.

— Dette går veldig mye utover forbrukerne.

Bare i løpet av mandagen steg oljeprisen med en dollar fatet, og er nå oppe i 100 dollar fatet.

15 kroner literen

Saltvedt sammenligner effekten av en norsk nedstengning med produksjonsstansen i Libya.

— Da gikk oljeprisen opp til 120 og 128 kroner fatet. En pris på 110 kroner fatet vil gi en bensinpris på rundt 14-15 kroner literen, sier Saltvedt.

Hun peker på de alvorlige konsekvenene en nedstengning vil ha for USA og Europa. 20 prosent av gassen og 11 prosent av oljen som brukes i Europa kommer fra Norge.

— Dette vil slå ut i land som importerer norsk olje og gass. Europa er allerede kriserammet, og dette er svært dårlig nytt for dem.