Torsdag kom anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som i alle fall ikke legger noen demper på arbeidstagernes forventninger i den delen av norsk industri som går best — nemlig olje- og gassnæringen.

SSB anslår investeringer innen olje og gass på 186,6 milliarder kroner i 2012. Det er 42,3 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2011.

Og de gode tidene skal fortsette også til neste år. Førstegangsanslaget for 2013 er hele 51,1 milliarder kroner høyere enn det var for 2012.

Uenigheter på sokkelen

Flere av meglingene som tar fatt på innspurten i neste uke, omfatter overenskomster på sokkelen. Det gjelder SAFE, Industri Energi, Lederne og Forbundet for ledelse og teknikk, som er i megling med Oljeindustriens landsforening om ulike avtaler.

Mandag og tirsdag er det også meglingsinnspurt for kjemisk industri, der LO-forbundet Industri Energi møter motparten Norsk Industri. En streik her vil kunne omfatte flere enn 3000 industriarbeidere.

Heismontørene

Heismontørene kan også komme til å streike. Sist de gjorde det, i 2005, varte streiken i hele fem måneder, blant de lengste i norsk historie.

Frist for meglingen mellom El & IT-forbundet og NHOs Norsk Teknologi er satt til midnatt mandag.

(©NTB)