Olav Thon er ikke den som kommer til å reformere norsk boligbygging, men nå bygger han leiligheter på Karl Johan. Der skal 6700 kvadratmeter kontorbygg bygges om til boliger.

Slik er Thon likevel med på å gjøre Oslo til en bedre by. Omfanget er ikke all verden, foreløpig ombygges fire gamle bygårder. Men det er en begynnelse.

En tom by er en mindre trygg by, og etter arbeidstid er deler av Oslo sentrum tom for beboere. For fem år siden fikk vi boliger i Posthuskvartalet. Men i motsetning til disse boligene bygger Thon utleieleiligheter beregnet på korttidskontrakter.

Beliggenhet og antatt månedsleie antyder at hverken småbarnsfamilier eller sosialklienter skal leie de nye Thon-leilighetene. Snarere de mest pengesterke ukependlerne.

Men de er også folk. Jo flere voksne, edru mennesker som befolker sentrum etter arbeidstid, jo tryggere og mer levende blir Oslo. Det skal bo folk i byen. På og langs Karl Johan er det langt mellom beboere som kikker ut bak gardinet og ser hva som foregår, langt mellom voksne folk på vei hjem fra jobb. Om kvelden og natten er Karl Johan en eneste stor hjemmealenefest.

En gang i tiden var det status å bo langs byens hovedgater. Det kan det kanskje bli igjen, for lysten til å bygge tomme kontorlokaler om til boliger ser ut til å øke. Og folk flytter stadig nærmere sentrum.

En dråpe i havet

Det er en gledelig utvikling, særlig dersom det også bygges leiligheter for salg. Den som har tenkt å bo lenge et sted, er som regel mer opptatt av omgivelsene enn den som bare skal bo en kort stund.

Men uansett hvor trivelig det vil bli hvis flere flytter inn i sentrum, er det ikke disse boligene som skal løse byens boligproblemer. For hvert år som går, blir gapet mellom tilbud og etterspørsel større. Og for hvert år det er slik, blir det dyrere og vanskeligere å skaffe seg egen bolig. Det hjelper ikke om man tar til takke med å sove i stua. Situasjonen blir ikke bedre av at det også er stor manko på studentboliger.

By i bakleksa

I disse dager foreslår Arbeiderpartiets boligutvalg en rekke tiltak for å få fart i boligbyggingen, særlig i byene. Utvalget mener blant annet at staten skal kunne fastsette hva som er nødvendig utbyggingstempo i den enkelte kommune.

I Oslo steg antall påbegynte boliger i fjor fra 1600 til 4500, men prognosene viser at også det er for lite. Oslo er allerede i bakleksa, byen står på randen av en boligkrise.