Verdens seks største tobakksselskaper omsatte for 500 milliarder dollar i fjor, og satt igjen med overskudd på 35,1 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 200 milliarder kroner.

Tobakksgigantenes økende omsetning og gevinst kommer altså nesten utelukkende fra utviklingsland i Asia og Afrika. Samtidig røyker amerikanere og europeere stort sett mindre enn før.

Middelklassen tjener også

Etter hvert som folk i de østlige og sørlige verdensdeler får større disponibel inntekt og bedre levestandard, har flere råd til å røyke.

I tillegg kan flere spandere på seg dyrere sigaretter fra de internasjonale tobakksgigantene.

Dette er til glede for investorer som har puttet sine penger i tobakksaksjer, hovedsakelig på London-børsen.

En hel del penger fra pensjonsfond rundt om i verden har funnet veien til tobakksselskapene, noe som medfører at millioner av folk i den europeiske og amerikanske middelklassen indirekte tjener fett på sigaretter.

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, har ikke lov til å investere i selskaper som produserer tobakk, ifølge fondets etiske retningslinjer.

Strålende fornøyd

Verdens største tobakksselskap, Philip Morris International, med Marlboro og Petterøe's i porteføljen, er opp 38 prosent på børsen det siste året. Selskapet økte omsetningen i Asia med 25,7 prosent i fjor.

— Våre 2011-resultater er simpelthen supre på alle mulige måter. Hvert eneste av våre ti største merker noterte vekst i volumet, vi overgikk alle våre viktigste mål og økte markedsandelen på global basis for fjerde år på rad, sa Louis C. Camilleri, styreleder og konsernsjef i selskapet i februar, ifølge selskapets fjerdekvartalsrapport.

Selskapet dro inn 2749 millioner dollar i resultat før skatt, tilsvarende 16 milliarder kroner.

Den nest største, British American Tobacco Company, som blant annet står bak Lucky Strike og Dunhill, er opp 35 prosent på ett år på børsen.

Selskapet økte resultat før skatt med omtrent 12 prosent i fjor, til 45 milliarder kroner.

Én av tre voksne røyker

Imperial Tobacco solgte 343,4 milliarder sigaretter og sigarer i fjor, en nedgang på 1,5 prosent. Men selskapet tjener likevel mer penger enn før (4,5 prosent økt omsetning).

Aksjen er opp 40 prosent det siste året. Det britiske selskapet er verdens fjerde største på tobakksfronten, med West, Davidoff, Eventyr 3 og Rizla i porteføljen.

Selskapet nevner vekst i blant annet Russland, Ukraina, Taiwan og Nord-Afrika.

— Det globale tobakksmarkedet holder seg relativt stabilt, og omtrent én av tre voksne i verden velger å røyke. Anslagsvis seks billioner sigaretter konsumeres årlig. Det største markedet er Kina, som står for omtrent 40 prosent av det globale sigarettforbruket, skriver Imperial Tobacco i årsrapporten for 2011.

Tobakksrøyking er dødsårsak nummer én i Kina, og tar livet av 1,2 millioner kinesere årlig, ifølge The Guardian.

Hver kineser blåser i gjennomsnitt rundt 1700 sigaretter i året. Tilsvarende tall for amerikanere er rundt 950 sigaretter årlig.

For USA anslår selskapet at sigarettforbruket gikk ned med én prosent, til 295,6 milliarder sigaretter.

Anerkjenner kontroversen

Imperial Tobacco skriver at sigarettforbruket i de mer modne markedene, som EU, faller. Selskapet måtte lide som følge av at spanske myndigheter innførte røykeforbud på offentlige steder i januar i fjor.

— Vi anerkjenner at som et globalt tobakksselskap, er våre produkter ansett som kontroversielle. Vi anerkjenner også viktigheten av at våre produkter produseres, markedsføres og selges på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig ansvarlig. Røykere og andre tobakksbrukere er informert om helserisikoen som er forbundet med produktene de nyter, av myndigheter, helseinstanser og lobbygrupper, skriver Imperial Tobacco i årsrapporten.

— Samfunnet har et valg mellom å la tobakksetterspørselen bli møtt ulovlig av kriminelle som selger piratkopierte eller smuglede varer, eller av skattebetalende, velfungerende selskaper som er dedikert til å drive ansvarlig, skriver selskapet.

Mener de ikke får flere til å røyke

Men tobakksgigantene nekter for at de får flere folk til å røyke i utviklingslandene. Veksten forklarer de med at røykere går over til deres merker, fremfor lokale merker.

— Det spekuleres kontinuerlig i at vi slår oss opp i vekstmarkeder for å unngå regulerte tobakksmarkeder. Men dette stemmer ikke. Vi oppfant ikke røyking, og eksporterte det heller ikke noe sted, og vi har vært i mange av disse utviklingslandene i hundrevis av år, sier en talsperson for British American Tobacco til The Guardian.