SISTE: Vekterstreiken er slutt etter at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm grep inn med tvungen lønnsnemnd. Det betyr at vekterne vil være tilbake i sikkerhetskontrollen som normalt fra lørdag morgen.

«Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn» er mantraet i mange tariff-forhandlinger.

Vekterne som inntil fredag kveld var i streik, krevde at lønnen må ligge over 85 prosent av dette referansetallet, «og bringes nærmere».

— Industriarbeiderlønn kan ikke være et mål

Men de møter fortsatt en kald skulder hos adm. dir. Petter Furulund i NHO Service.

Han synes det blir galt å trekke industriarbeiderlønnen inn i vekterdiskusjonen .

— I dag tjener en vekter i snitt 340.000 kroner, mens en industriarbeider tjener 392.000 kroner. Vekterlønningen ligger altså på 86,7 % av industriarbeiderlønn. Målet kan ikke være at vekterne skal tjene det samme som industriarbeiderne. I så fall hadde vekterne, som kun har 90 timers grunnutdannelse, tjent det samme som en fengselsbetjent med 2-årig etatsutdanning. Det blir feil, og det bryter med prinsippet om at utdannelse skal lønne seg.

— Allerede i dag tjener vekterne faktisk bedre enn en tollbetjent, som har en gjennomsnittlig årslønn på 312.000 kroner etter en 2-årig etatsutdanning, legger han til.

Men han ser ikke bort fra at det kan være rom for lønnsøkning for enkelte grupper vektere.

— Vi ønsker å honorere kompetanse, som vi gjorde for Parat-organiserte kontrollører på flyplassene som er sertifisert, men det har Arbeidsmandsforbundet (NAF) sagt nei til.

- Tallspill

Mens Parat godtok arbeidsgivernes tilbud, fortsetter vekterne som er organisert i NAF. De har vært i streik en uke.

Trond Erik Thorvaldsen er talsmann for de streikende vekterne.

Furulund driver et tallspill som jeg ikke kjenner meg igjen i. Vi har en grunnlønn som begynner på 294.000 og som ender på 310.00 med ti års ansiennitet. Det er også pussig av ham å trekke andre grupper, som ikke er sammenlignbare, inn i vår konflikt. Det kan vi bare ta til etterretning. Vi har fremmet krav vi mener er rimelig i en lovlig mekling, og kjemper for dem. Så får Furulund si hva han vil.