• KAFFE TIL RETTE: Eli Blindheim Johansen (til høyre) synes det er dumt at postkontorene nedlegges. Mest fordi hun vil ha noen å stille spørsmål til. - Ellers blir vi sittende i telefonkø, sier Blindheim Johansen. Her får hun hjelp av Hilde Fredriksen til å lokalisere pakken med kaffe som hun bestilte på nettet. FOTO: ørjan deisz

Siste sesong med julepost

Til våren blir Fyllingsdalen postkontor lagt ned sammen med elleve andre på Vestlandet. Ansatte med 34 års ansiennitet er blant de overtallige.