- Statoil vedgår skyld i Canada

Aktoratet opplyser at rettssaken mot Statoil i Canada vil ende med en erklæring av skyld fra det norske selskapets side.