Forhandlingene fortsetter

Partene er foreløpig ikke noe nærmere en løsning i kommuneoppgjøret.