En ny undersøkelse viser at en av fire nordmenn synes det er ok å kjøpe piratkopier. Hvert år kommer nordmenn hjem fra utlandet med fake rolex-klokker, YSL-vesker og Gucci-klær.

Aftenposten skrev nylig om Moods of Norway som har opplever en eksplosjon i salg av piratkopier med deres merkenavn til nordmenn på Hellas-ferie.

Lovlig

I dag er det helt lovlig for nordmenn å ta med disse varene hjem, så lenge det er til privat bruk.

— Vi ønsker å ta de som har økonomisk vinning av å selge piratkopier og vil ikke prioritere å ansvarliggjøre privatpersoner. Men vi ønsker å bevisstgjøre kundene om at det ikke er akseptabelt å kjøpe piratvarer, sier næringsminister Trond Giske.

Regjeringen er i gang med å lage en ny stortingsmelding om «styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter», som for tiden er ute på høring. Ansvarliggjøring av den enkelte forbruker vil ikke være en del av denne strategien.

Piratkopiering av beskyttede varemerker, design og patenter regnes som den raskest økende formen for organisert kriminalitet. På verdensbasis er den årlige omsetningen anslått til nær 75 milliarder dollar.

- Helt feil

— Vi mener dette er helt feil og at det bør innføres et generelt forbud mot kjøp av piratkopier som gjelder både privatpersoner i tillegg til næringsdrivende, sier Christoffer Vedal, styreformann i NACG (Norwegian Anti Counterfeit Group), som arbeider for å forhindre piratkopiering og handel med piratkopierte produkter.

- Vi mener piratvarer kjøpt av privatpersoner bør beslaglegges og ødelegges, og at privatpersonene bør bli ilagt en bot i spesielt alvorlige tilfeller, sier Vedal.

Han mener dette vil være den mest effektive måten for å endre folks holdninger til slike varer.

Selges på nettet

Slik det er i dag blir piratvarer omsatt på nettet i stor skala.

— Ettersom det selges på nettet så blir gråsonen mellom privatperson og næringsdrivende visket ut. Pirathandelen er et alvorlig problem ettersom den finansierer kriminelle nettverk og terror. I tillegg er det ingen kontroll av kvalitet, miljøgifter eller arbeidsforhold i tilvirkningen av piratvarer, sier Vedal.

I blant annet Italia og Frankrike, er det innført et generelt forbud mot å kjøpe piratkopierte varer slik Vedal etterlyser. Der får enkeltpersoner opp til flere tusen kroner i bot dersom de ikke kan bevise at piratvaren er kjøpt i god tro.