• LITEN VEKST: Det er kun en liten vekst i forslaget til forskningsbudsjett for 2012. FOTO: SCANPIX

- Svikter sine egne forskningsmål

Knapt noen realvekst, ingen klimasatsing, nedlegging av Forskningsfondet og slutt på oppmuntringen til private som donerer penger til forskning.