• BERGEN: I januar i år gikk Henning Warloe (H) ut og sa at Bergen hadde betydelig image utfordringer. Torsdag kveld var representanter for næringslivet og politkere samlet for å diskutere denne påstanden. FOTO: ODDLEIV APNESETH (ARKIV)

- Vi er «the fjord city»

Torsdag kveld prøvde næringslivsfolk og politikere å bestemme seg for hva Bergen skal være. Det var ikke lett.