Omfanget av konflikten er foreløpig ikke kjent, men partene satt onsdag formiddag i møte hos Riksmekleren.

Totalt organiserer Fellesforbundet rundt 7000 arbeidstakere innen hotell— og restaurantdrift. De sa nei til den fremforhandlede avtalen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv i årets lønnsoppgjør.

Forslaget som ble presentert 7. april innebar et timetillegg til alle på 2 kroner.

Satsene for to års praksis ble hevet med ytterligere 50 øre i timen, mens fire, seks, åtte og ti års praksis skulle gi en tilleggsøkning på én krone.