– Vi skal være varsomme med åendre noe som har tjent oss godt. Vi har ingen planer om å endrehandlingsregelen, sier finansministeren til Aftenposten etter sentralbanksjefØystein Olsens årstale.

Reaksjonen kom etter atsentralbanksjefen tidligere torsdag gikk ut med sin anbefaling om å kuttehandlingsregelen fra 4 til 3 prosent.

Lave renter og dårlige tiderfører til at Oljefondet vil gi lavere avkastning enn tidligere antatt.Regjeringen har allerede tilpasset seg, sier Statistisk sentralbyrå.

Torsdag fikk finansministerSigbjørn Johnsen 35 milliarder kroner mindre å bruke på statsbudsjettet forneste år. Det tilsvarer nesten et helt forsvarsbudsjett eller en tredjedel avbevilgningen til sykehusene.

Kun 3 prosent hver år

Johnsen startet tidlig torsdag, ogdet ble en dag med mange ulike prosenter.

– Detviktigste er å holde seg til handlingsregelen, sa Johnsen på morgensendingen iNRK Radio. Gjeldende regel sier at han kan bruke 4 prosent av Oljefondet påstatsbudsjettet i et normalår for økonomien.

Et par timer etterpå sa sjefen iStatistisk sentralbyrå (SSB) Hans Henrik Scheel at Johnsen i virkelighetenbruker langt under 4 prosent. I Økonomisk utsyn over året 2011 skriver SSB atoljepengebruken «nå er ned mot 2 prosent» av Oljefondet.

Deretter fortsatte dagen med atOlsen i sin årstale reduserte den antatte, langsiktige realavkastningen avfondet fra 4 til 3 prosent.

Kutter avkastningen

Oljefondet er nå knapt 3500milliarder kroner. Dermed får regjeringen rundt 35 milliarder kroner mindre åbruke neste år, sammenlignet med den opprinnelige utgaven av handlingsregelen.Det betinger at Finansdepartementet følger Olsens råd. Han avviser at han harklarert regnestykket med departementet

– Jegantar at når dette kommer fra oss, og underbygges på en såpass grundig måte, såvil både Regjeringen og andre aktører i økonomien merke seg dette, sier han.

I et eget vedlegg til årstalenbegrunner Norges Bank at utsiktene i verdens finansmarkeder har endret seg.

– Medde lave vekstutsiktene vi ser i den vestlige verden, og det lavrentebildet viser internasjonalt, er utsiktene til å oppnå 4 prosent realavkastning svakereenn de var for ti år siden. Vi har gjentatt regnestykket vi gjorde for ti årsiden. Svaret vi får nå er at den antatte langsiktige realavkastningen kantallfestes til 3 prosent, sier Olsen til Aftenposten.

Ligger lavt allerede

Budskapene fra SSB og NorgesBank passer til hverandre som hånd i hanske. Pengebruken på statsbudsjettet harallerede tilpasset seg det nye tallet fra Olsen.

Dermed gjentar historien fra2001 seg. Da ble handlingsregelen innført med åpning for å bruke 4 prosent avOljefondet. I forkant lå den faktiske bruken omtrent der. Regelen kunneinnføres smertefritt i den forstand at det ikke var nødvendig å stramme inn istatsbudsjettet.

Slik er det også nå. Det nyetallet blir ikke ledsaget av sympatierklæringer fra Olsen. Han sier bruken avoljepenger i 2011 lå nær det nye tallet på 3 prosent.

– Detbør derfor ikke være spesielt krevende å tilpasse bruken av oljepenger til enlavere forventet avkastning, sier han.

Budskapet fra SSB er at detfaktisk er enda enklere enn som så. SSB anslår at finansminister SigbjørnJohnsen i år bare bruker halvparten av de oljepengene han har på bordet etter dengjeldende handlingsregelen. Gitt mange forutsetninger spår SSB at pengebrukenogså i 2013–2015 vil komme ned mot 2 prosent.