• GRUNNEN SIGER: Det går i bølgedaler, og husene støtter seg mot hverandre i Nedre Korskirkeallmenning. Trolig er dette bare begynnelsen. Nå skal det undersøkes hva som foregår. FOTO: ØIVIND ASK

Her synker bakken

Arbeider i Nedre Korskirkeallmenning må stoppes.