Til sammen havnet 316 av milliardene i Norden, EU og det øvrige Europa. Nabolandene våre tok imot 132 milliarder, mens 173 milliarder gikk til de andre EU-medlemmene, vier tall fra Statistisk sentralbyrå.

Utenfor Europa, er det Nord-Amerika og Asia som er de største mottakerne, med henholdsvis 27 og 20 milliarder kroner.

Brorparten av bankbetalingene til utlandet er det bedrifter som står for: hele 361,5 milliarder. Betalingene som kommer inn til Norge er på til sammen 351 milliarder kroner.

(©NTB)