• T. Michael.jpg

T. Michael avverget konkurs

Skatt Vest har trukket konkurskravet mot bergensdesignerens Michael T. Narteys selskap, "The Claim Lifestyle". Pengene er betalt, og konkurssaken i tingretten i dag er avlyst.