— De gode tallene er et resultat av sterke aksjemarkeder, særlig i januar og februar. Av de store aksjemarkedene bidro det amerikanske og det japanske mest, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Fondet gjorde det noe bedre enn markedet ellers. Avkastningen til fondet var 0,3 prosent høyere enn referanseindeksene som resultatet måles mot.

Aksjeinvesteringer fikk en avkastning på 8,3 prosent i kvartalet, mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,1 prosent.

Kronekursen ble svekket mot flere av valutaene fondet investeres i, og det økte markedsverdien med 93 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 4.182 milliarder kroner 31. mars, hvorav 62,4 prosent i aksjer, 36,7 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.