Støyarbeidere i streik

20 folk som jobber med støytiltak langs Bybanen er i streik.