Stjal satellittkode på nett

Deler av kildekoden til et av det amerikanske luftforsvarets satellittstyringsprogrammer er funnet i Sverige.