Lønnsøkning på over 60.000 kroner

Fastlegene i Bergen økte inntektene med over ni prosent i fjor, nesten det dobbelte av vanlige lønnsmottakere. Fastlegeordningen forklarer mye av økningen. Den vil gi legene en ytterligere lønnsøkning i år.